Adatkezelési tájékoztató

A Bisnode Magyarország Kft. és a Bisnode D&B Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.bisnode.hu, www.blog.bisnode.hu, www.partnerradar.hu, www.partnermanager.hu, www.partnercontrol.hu, www.partnerpayment.hu, dbai.bisnode.hu, valamint a www.dnbhungary.hu weboldalak (a továbbiakban együtt: Honlapok) működtetése során a Honlapokra látogatók, a regisztrálók, és a Szolgáltató valamely termékét vagy szolgáltatását megrendelők (a továbbiakban az Érintett) adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) rendelkezéseivel összhangban.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintettet a Honlapokon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlapok használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez. Az Érintettek adatainak kezelésére vonatkozóan az Érintettek által a Szolgáltatóval megkötött szerződések általános szerződési feltételei további rendelkezéseket tartalmazhatnak.

A Honlapok tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket), amelyek más internetes oldalakra, honlapokra vezetnek. Ezeknek az odalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Cégnév: Bisnode Magyarország Kft

Székhely: 1093 Budapest Közraktár u. 30-32.

Telefonszám: +36 1 815 8500

email: info@bisnode.hu

Adószám: 14735808-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-917390

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60028/2012

 

Cégnév: Bisnode D&B Magyarország Kft.

Székhely: 1093 Budapest Közraktár u. 30-32.

Telefonszám: +36 1 815 8500

email: okirat@bisnode.hu

Adószám: 10769931-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-167465

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60029/2012

Adatkezelés célja, kezelt adatok köre és jogalapja

Az adatkezelés célja: adatbázis építése, céginformációs és marketing adatok szolgáltatása.

A Honlapok használata során a Szolgáltató adatokat gyűjt az Érintettektől. Az így gyűjtött adatok a Honlapok használatára vonatkozó, valamint személyes adatok.

A Honlapok használatára vonatkozó információk

A Szolgáltató az Érintett általi felhasználói tevékenységeket a saját rendszerében naplózza. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Érintett  felhasználói azonosítóját, a felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. Szolgáltató naplózza továbbá az Érintett felhasználói tevékenysége során megtekintett cégek nevét és a kattintások számát. Ezen adatok összesített formában tárolt statisztikai információk, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. Szolgáltató a napló Érintettre vonatkozó részleteit harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint informatikai rendszer technikai fejlesztése céljára használhatja fel.

Az adatkezelés célján belül kezelt személyes adatok körére és az adatkezelés jogalapjára vonatkozó tudnivalókat a jelen Adatkezelés Tájékoztató végén található táblázatokban foglaltuk össze.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Amennyiben a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéseken túl személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Szolgáltató az Érintett által megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az adatszolgáltató személy, azaz az Érintett felel. Érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség az e-mail címet regisztráló Érintettet terheli.

Amennyiben az Érintett valamely szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlapok használata során kárt okoz, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat Szolgáltató főszabály szerint az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a szolgáltatások teljesítése érdekében kezelt adatokat a teljesítéshez szükséges ideig kezeli.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapokon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Sütik (cookie-k)

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van a saját tartalma tekintetében összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal.

A Szolgáltató a következő sütiket használja

  • Átmeneti süti (session cookie): Az átmeneti sütik az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapjai illetve azok egyes funkciói vagy egyes alkalmazások hatékonyan és biztonságosan tudjanak működni.
  • Állandó süti (persistent cookie): A Szolgáltató állandó sütit is használ a jobb felhasználói élmény elérése érdekében (pl. optimalizált navigáció). Ezeket a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
  • Jelszóval védett munkamenethez használt süti
  • Biztonsági süti.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

  • hogyan tudja letiltani a sütiket,
  • hogyan fogadhat el új sütiket,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új sütit állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

Külső szerverek segítik a Honlapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, HotJar). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/https://www.hotjar.com)

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlapok a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy a Szolgáltató az oldalra látogató Érintetteket később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse meg. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók címkézéséhez. A Honlapok felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. Erről bővebben olvashat itt: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=

Sütikkel kapcsolatos további információk elérhetőek a https://www.aboutcookies.org/ angol nyelvű oldalon.

Hírlevél küldése

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Érintett e-mail címét, illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, Érintett a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

Az adatokat megismerő személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató saját tevékenysége körében és fejlesztése érdekében piackutatás, igényfelmérés, vevői elégedettség mérése céljára vele szerződött külső adatkezelő (Adatfeldolgozó) részére adatfeldolgozás céljára adatokat továbbít.

Az Érintettekre vonatkozó információ vagy adat az Infótörvény keretei között a Szolgáltató cégcsoport többi tagjának, leányvállalataink és anyavállalatuk egyéb leányvállalatai számára szintén a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozás céljára továbbítható.

Amennyiben a Szolgáltató az Érintettek adatait adatfeldolgozás céljából az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli helyre továbbítja, és azokat ott tárolja, megteszi a szükséges lépéseket, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a jelen pontban ismertetett jogait a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulthat, és bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett kérése esetén Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését vagy törlését. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Jogvita, jogorvoslat

Egyebekben az Érintett az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

E-mail címek felhasználása

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célra használja fel.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Szolgáltató köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, e kötelezettségei teljesítésére felhívni.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani az EU jogi szabályozás és az internet fejlődésével Szolgáltató jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapokon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. A módosítást az Érintett a hatályba lépését követően a Honlapok használatával, ráutaló magatartással fogadja el.

 

Szolgáltató által kezelt személyes adatok, érintett honlapok

 

Bisnode Magyarország Kft.

Kezelt adatok

Adatkezelés

Érintett honlap

Név, email cím

-      Direkt Marketing célú adatkezelés, hírlevél, blog értesítő feliratkozás

www.bisnode.hu

www.blog.bisnode.hu

www.partnerradar.hu

www.partnercontrol.hu

www.partnerpayment.hu

www.partnermanager.hu

Cégnév,
Cég irányítószám;

Érintett neve, beosztása,
email cím,
telefonszám,
tudomásszerzési információ

-      Kapcsolatfelvétel kérése;

-      Ajánlatkérés;

-      Tesztjelszó igénylése;

-      Értesítő feliratkozás

www.partnerradar.hu

www.partnermanager.hu 

www.partnercontrol.hu

www.bisnode.hu

http://www.bisnode.hu/ceginformacio-teszt

http://www.bisnode.hu/ugyfelszerzes-teszt

http://www.bisnode.hu/partnerfigyeles-teszt

http://www.bisnode.hu/szamlafizetes-teszt

http://www.bisnode.hu/30nap

http://www.bisnode.hu/tesztjelszo

www.partnerpayment.hu

Cégnév,
Székhely, cím,
adószám,
Érintett neve, beosztása, telefonszám,
e-mail cím,
weblap, tudomásszerzési információ

-     Bisnode Tanúsítvány jogosultság ellenőrzése

http://www.bisnode.hu/termekek/bisnode-tanusitvany/jogosultsag

Felhasználónév és a jelszó,

-     Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó pótlása;

-      Egyéb, a regisztrált Érintettel kapcsolatos adatkezelés

www.partnercontrol.hu

www.partnerradar.hu

www.partnermanager.hu

https://www.bispay.eu/Default.aspx

Bisnode PartnerControl mobil applikáció (Android, iOs)

Érintett neve,

beosztása,

email címe,

telefonszáma,

számlázási neve és címe, kedvezményes regisztráció oka.

-      Konferenciára történő jelentkezés

-      Szolgáltatás vagy termék megrendelése;

www.partnercontrol.hu

www.partnerradar.hu

www.partnermanager.hu

http://www.bisnode.hu/hirek-es-informaciok/akademia

http://www.bisnode.hu/konferencia

 

 

 

 

 

 

Bisnode D&B Magyarország Kft.

Kezelt adatok

Adatkezelés

Érintett honlap

 

Név, email cím

-      Direkt Marketing célú adatkezelés, hírlevél, blog értesítő feliratkozás

https://dnb.onelogin.com/login

 

Cégnév,
Érintett neve, beosztása,
email cím,
telefonszám, faxszám,

Cégvezető neve
tudomásszerzési információ

-      Kapcsolatfelvétel kérése;

-      Ajánlatkérés;

-      Tesztjelszó igénylése;

-      értesítő feliratkozás

http://www.dbhun.hu/hu/adatbazis/duns-szam/igenylolap

 

Felhasználónév és a jelszó,

-     Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó pótlása;

-      Egyéb, a regisztrált Érintettel kapcsolatos adatkezelés

dbai.bisnode.hu

http://www.dnbhungary.hu/onlinemegr4/main.asp?lang=HU

https://solutions.dnb.com/grs/jsp/EN-GB/GRSFrameLogon.jsp?news_country=950

https://www.portfoliomanager.dnb.com/App/ContentPages/Logon/SecureLogon.aspx

http://www.dbhun.hu/hu/adatbazis/duns-szam/igenylolap

https://dnb.onelogin.com/login

http://www.dbhun.hu/node/

 

Érintett neve,

beosztása,

email címe,

telefonszáma,

számlázási neve és címe, kedvezményes regisztráció oka.

-      Konferenciára történő jelentkezés

-      Szolgáltatás vagy termék megrendelése;

http://www.dbhun.hu/hu/adatbazis/duns-szam/igenylolap

dbai.bisnode.hu

http://www.dbhun.hu/node/