A GDPR által biztosított jogok személyes adatai felett

Ismerje meg milyen felelősségeknek teszünk eleget, hogy garantáljuk személyes adatai biztonságát
Referenčna zgodba uporabnika:

1. Hozzáférés joga

Önnek jogában áll tudni, mikor kezelik személyes adatait. Ezeket az információkat akkor kell megadnunk, amikor az adatokat gyűjtjük vagy először használjuk fel. Bármikor joga van ezekhez az adatokhoz hozzáférni, ami azt jelenti, hogy bekérheti az adatkezeléssel kapcsolatos információkat tőlünk, amikor csak szeretné. Ilyenkor arról is tájékoztatjuk Önt, hogy kikkel osztottuk meg az adatait.

Bizonyos esetekben, például, ha adatokkal való visszaélés (vagy hasonló) történik nálunk, speciális információkra is számíthat tőlünk. 

Ezek az információk ingyenesek az Ön számára és mind írásban, mind elektronikus formában rendelkezésre állnak. A mi kötelességünk az, hogy elmagyarázzuk, miért dolgozzuk fel adatait, és milyen jogalapon tesszük azt.

2. Módosítás joga

Jogában áll azt kérni tőlünk, hogy kijavítsunk minden Önre vonatkozó pontatlan információt. Továbbá jogában áll hozzáadni minden olyan hiányzó adatot a meglévőkhöz, amely releváns lehet számunkra. A mi felelősségünk pedig az, hogy az adatokat helyes és naprakész állapotban tartsuk.

3. Törlés joga

  • Önnek joga van arra, hogy a törvényben felsorolt esetekben kérje adatainak teljeskörű eltávolítását adatbázisunkból:
  • Az adataira már nincs szükség az adatkezelési céljainkhoz kapcsolódóan
  • Ön visszavonta az adatkezelés jogalapját adó hozzájárulását
  • Az adatait direkt marketingre használják és Ön tiltakozott ez ellen.
  • Az adatait illegálisan használják
  • Az adatainak törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatai törlését kéri, akkor minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy erről tájékoztassuk azokat a címzetteket is, akik tőlünk jutottak hozzá az Ön adataihoz. Emellett Önnek jogában áll tudni, hogy mely címzettekkel osztottuk meg adatait.

A tájékoztatás jogához, valamint a törlés jogához kapcsolódóan létezik néhány kivételes helyzet, amikor más alapvető jogok védelme fontosabb; például a szólásszabadság, a jogi kötelezettségek teljesítése, a közérdekű vagy hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

4. Az adatkezelés korlátozásának joga

Önnek joga van arra, hogy személyes adatai feldolgozását bizonyos célokra korlátozza. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem használjuk fel az adatokat azokra a célokra, amelyekre Ön nem szeretné.

A korlátozáshoz való jog például akkor érvényesülhet, amikor helytelen adatokat tárolunk Önről, melyeknek javítását kéri. Ilyen esetben Ön megkövetelheti tőlünk, hogy ne használjuk adatait, amíg az adatminőség ellenőrzése be nem fejeződik.
Amint az adatait javítottuk és hitelesítettük, értesíteni fogjuk, és a korlátozás megszüntethető.

5. Adattovábbítás joga

Bizonyos esetekben a nálunk lévő adatai közvetlenül Öntől származnak. Az ilyen típusú adatok adatbázisainkban elérhető kivonatát jogában áll elektronikus formában megkapni. Ugyanakkor a Dun & Bradstreet nagyon ritkán gyűjt adatokat közvetlenül magánszemélytől.

6. Tiltakozás joga

Önnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás bizonyos típusai ellen. Ha így tesz, nem kezelhetjük tovább az adatait, kivéve, ha az például jogos követelések vagy közérdekű feladatok miatt szükséges. Joga van bármikor megtudni, hogy direkt marketing célból használjuk-e az adatait. Bármikor tiltakozhat az ilyen célú adatkezelés ellen.

7. Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

Önnek joga van kérni, hogy kikerüljön az automatizált döntshozatal alól, beleértve a profilalkotást is. Fontos tudnia, hogy mi/a Dun & Bradstreet kínálunk olyan megoldásokat, melyek lehetővé teszik az automatizált döntéshozatalt, azonban az ügyfeleink és ezen megoldásaink felhasználói azok (és nem a Dun & Bradstreet), akik a tényleges döntéseket meghozzák.

Például, automatizált döntéshozatal lehet egy online hiteligénylés elutasítása, vagy egy online álláspályázat algoritmusok alapján történő –személyes kapcsolatfelvétel nélküli– visszautasítása. 

Az automatikus döntéshozatal megengedett, ha az az Ön és a vállalat (aki az ügyfelünk) közötti megállapodás teljesítéséhez szükséges.

Az automatizált döntéshozatal profilozással vagy anélkül is történhet. És a profilozás is történhet automatizált döntéshozatal nélkül. Profilozás alatt értjük a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan formáját, amely a személyes jellemzők, karakterisztikák meghatározását célozza. A profilozás célja az, hogy elemezze vagy előre jelezze egy személy munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődési köreit, megbízhatóságát, viselkedését, lakóhelyét vagy mozgását.

8. Panaszok

Ha úgy gondolja, hogy adatait nem jogszerűen kezeljük, jogában áll panaszt benyújtani a területileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál.

A Hatóság miután megkapta panaszát, megvizsgálja azt, és eldönti mi lesz következő lépés. Három hónapon belül értesítik arról, ha az a döntés születik, hogy felügyeleti eljárást kezdeményeznek. Hogyha nem kap értesítést, joga van a területileg illetékes bírósághoz fordulni válaszért.

A GDPR alapján a hozzánk beérkező kérését 30 napon belül feldolgozzuk attól a pillanattól kezdve, hogy megkaptuk a kérése feldolgozásához szükséges összes információt. Ha annyira összetett a kérése, hogy a 30 nap nem elegendő számunkra, akkor ez az időtartam legfeljebb két hónapra meghosszabbítható, de erről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.