GY.I.K.

Ismerje meg a leggyakrabban felmerülő kérdéseket adatvédelmi tevékenységünkkel kapcsolatban

Az Ön adatainak legamagasabb szintű titkossága és védelme kiemelt fontosságú számunkra, éppen ezért minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megteszünk ennek érdekében.

Ennek megfelelően biztosítottuk hálózatunk, infrastruktúránk és információs rendszereink védelmét. A személyes adatokhoz csak a feladat teljesítésével megbízott személyeknek van hozzáférésük. Ezek a személyek szigorú körültekintéssel járnak el, továbbá meg kell felelniük a személyes adatok bizalmasságának biztosításához szükséges valamennyi technikai előírásnak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy jogosulatlan személyek hozzáférhessenek, feldolgozhassák, módosíthassák vagy megsemmisítsék az adatokat.

Olyan adatvédelmi incidens esetén, amelyek az Ön magánélethez való jogát is veszélyeztetik, jogi kötelezettségeinknek megfelelően közvetlenül értesíteni fogjuk Önt erről. Ilyen esetben minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban megszüntessük a kialakult helyzetet és enyhítsük annak következményeit.

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Szeretné tudni, hogy szerepel-e az adatbázisunkban, és milyen adatokat tárolunk Önről? Szeretné tudni, honnan vannak meg az adatai? Hogyha választ szeretne kapni ezekre a kérdésekre – valamint a lenti kérdésekre is – akkor élhet hozzáférési jogával.

A GDPR szerint Önnek jogában áll elkérni tőlünk a következő információkat:

  1. Hogy szerepel-e az adatbázisunkban?
  2. Mit csinálunk az adataival?
  3. Milyen típusú adataink vannak Önről?
  4. Mely címzettek vagy a címzettek mely kategóriái kaphatják meg az Ön személyes adatait?
  5. Meddig tároljuk az adatokat?
  6. Adataihoz kapcsolódó milyen jogai vannak (lásd alább)
  7. Ki az adatok forrása (ha Ön nem adta meg nekünk az adatait)?
  8. Az Önre vonatkozó automatizált döntéshozatal létének tényére, logikájára jelentésére és következményeire vonatkozó információkat
  9. Ha az információk továbbításra kerültek az Európai Gazdasági Térségen kívülre, a GDPR alapján hozott óvintézkedések köre

ADATHORDOZHATÓSÁG JOGA

Önnek jogában áll azokat a személyes adatait másik szolgáltatóhoz áthordozni, amelyek Önre vonatkoznak, és amelyeket közvetlenül Ön közölt velünk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos viták esetén tiltakozhat az adatok felhasználása ellen. Ebben az esetben az adatokat addig nem használjuk, amíg a vitás helyzetet nem sikerül rendezni.

ELFELEJTÉSHEZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra is, hogy a törvényben felsorolt esetekben (jogellenes kezelés, teljesen törölje, …, ha beleegyezett az adatkezelésbe, de visszavonja a beleegyezést…) adatainak teljes törlését kérje. Ön akkor is élhet ezzel a jogával, ha tiltakozott adatai direktmarketing célú felhasználása ellen.

Igen. Abban az esetben, amikor ilyet teszünk, az Ön adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően védjük. A tervezett adatkezelések során adatvédelmi pajzs használatával, illetve az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi szerződéses feltételek aláírásával biztosítjuk, hogy az Ön adatai ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, mint amilyen védelmet az Európai Unión belül kapnak.