Bisnode PartnerControl Modulok

Bisnode PartnerControl alapcsomagok

A Bisnode PartnerControl az egyetlen olyan szolgáltatás Magyarországon, ami nem csupán céginformáció szolgáltatásként működik, hanem professzionális cégminősítés keretében iránymutatást ad, hogy mekkora az adott céggel való üzletkötés kockázata, milyen valószínűséggel válik fizetésképtelenné az elkövetkező egy évben.

Manapság már csak körültekintően lehet üzletet kötni, viszont a döntésekre fordítható idő lecsökkent. Naponta átlagosan 60-65 cég kerül felszámolás alá fizetési problémái miatt, ezért a cégek megbízhatóságának alapos vizsgálata nélkül már nem szabad üzletet kötni.

A Bisnode PartnerControl előfizetői hozzáférnek az összes működő, bírósági eljárás alatti, és megszűnt cég érvényes és múltbéli összes nyilvános hivatalos alapadataihoz, az utolsó öt évre vonatkozó pénzügyi adataihoz, az időszerű, hivatalos létszám és árbevétel-adataihoz, a cégek legfontosabb pénzügyi mutatóihoz, és a cégeket érintő 124 lehetséges negatív eseményeihez. És még ennél sokkal többhöz….

A Bisnode PartnerControl 3 alapcsomagja lehetővé teszi, hogy a cégek számukra legmegfelelőbb csomagot válasszák attól függően, hogy milyen szinten szeretnék biztonságban tudni saját vállalkozásukat.

PartnerControl GO

A hivatalos cégadatokon túl a csomag jelzőlámpája egy 3 fokú skálán ad egyszerű iránymutatást a cégek kockázatosságára vonatkozóan.

PartnerControl STANDARD

A hivatalos cégadatokon túl a csomag 10 fokú skálán jelzi előre az üzletkötés kockázatát, és a cégek bedőlési valószínűségét, javasol hitelkeretet 2 millió Ft-ig, valamint mutat tulajdonosi százalékot.

PartnerControl PRO

A hivatalos cégadatokon túl a csomag 100 fokú skálán jelzi előre az üzletkötés kockázatát, és a cégek bedőlési valószínűségét, javasol hitelkeretet, és mutat tényleges magánszemély tulajdonost.

Fizetési tapasztalat program aktiválása + fizetési tapasztalat bélyegző

Minden Bisnode PartnerControl csomagunk tartalmazza a fizetési tapasztalatok aktiválásának opcióját, melyből a programhoz csatlakozó vállalkozások megtudhatják, hogy az egyes cégek milyen határidőben, mekkora késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel teljesítik számláikat.

A programhoz való csatlakozás esetén a részletes számlafizetési szokások megtekintése díjmentes.

Amennyiben aktiválja csomagjában a fizetési tapasztalat programot, egy jelképes összegért fizetési tapasztalat bélyegzőt is használhat számláin. A számláján így feltüntetheti, hogy annak kiegyenlítésével kapcsolatos információk (fizetési határideje, esetleges késedelem) bekerül a Bisnode fizetési tapasztalat programjába, mellyel határidőben történő fizetésre ösztönözheti partnereit.

Bővebb információ a Bisnode minősítésről: Link

Hitellimit

A javasolt hitellimit azt az összeget mutatja meg, amit egy céggel szemben összes kintlévőségként maximálisan javasolunk. A hitellimit azt az összeget adja meg, amit a kockázat alacsonyan tartása mellett célszerű engedélyezni megrendelőnknek utólagos fizetés mellett. A hitellimit nagysága az alapján tér el, hogy mekkora összegig mutatjuk a konkrét hitellimitet. Standard csomag esetében 2 millió Ft-ig, Pro csomagesetében korlátlanul.

Külföldi riport csomagok

A PartnerControl felületén txt formátumba rendelhetők a csomagok keretein belül a következő országok azonnal elérhető (nem szükséges nyomozás) riportjai: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Lichteinstein, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia. Ezen országokon kívül is lehetőség van a világ gyakorlatilag összes országából cégriport rendelésre, azonban ez minden esetben egyedi árral működik és a megrendelés után utólag számlázzuk. A következő táblázat tartalmazza a külföldi csomagban szereplő országok azonnal elérhető riportjainak arányát

Ország Azonnal elérhető riportok aránya
Ausztria 90%
Belgium 92%
Csehország 45%
Dánia 99%
Egyesült Királyság 98%
Finnország 99%
Franciaország 97%
Hollandia 95%
Írország 98%
Lengyelország 40%
Liechtenstein n.a.
Luxemburg 92%
Monaco n.a.
Németország 88%
Norvégia 98%
Olaszország 92%
Portugália n.a.
San Marino n.a.
Spanyolország 99%
Svájc 78%
Svédország 99%
Szlovákia 39%

Bisnode Credit Report

A Bisnode PartnerControlon belül rendelhető Bisnode Credit Report tartalmazza az adott cég kockázatossági mutatószámát, a 100 fokú Bisnode Ratinget, a javasolt hitelkeretet, valamint a vállalkozás számlafizetési szokásait. A Bisnode Credit Reporttal mindig magabiztosan dönthet utalásos vevőivel kapcsolatban. A Report formátumának köszönhetően alkalmas üzleti döntések alátámasztásra, dokumentálásra.

Kockázatfigyelés

Risk monitoringra jelölt partnereiről akár naponta automatikus email jelzést kaphat, ha egy cég kockázatossága, hitellimite vagy fizetési indexe megváltozott. Ennek birtokában megteheti a szükséges lépéseket, változtathatja a hitellimitet vagy akár felfüggesztheti a szállítást.

Értékesítési és marketing szolgáltatás

Értékesítési és marketing csomag előfizetése esetén a www.partnerradar.hu oldalunkhoz adunk hozzáférést, csomagonként eltérő mennyiségű Excelbe mentéshez szükséges kredittel. A Bisnode PartnerRadar szolgáltatásban az összes magyarországi vállalkozás napi aktualitású céginformációs adatai megtalálhatók, és közel 100 ezer cégnél telefonszám és e-mail cím, valamint több esetben az üzleti döntéshozók nevei is (pl: értékesítési, HR vezető stb.). 30 szűrőfeltétel biztosítja, hogy a célcsoportjába tartozó cégeket kiválassza, azok adatait Excelbe mentse ki. Az értékesítés és marketing szolgáltatás keretében előfizetési időtartam alatt fel nem használt kreditek nem vihetőek át a következő évre.

Egyéni vállalkozók

Modulunk az egyéni vállalkozók nyilvános alap és negatív információit tárja Ön elé. A Bisnode Partnercontrol oldalon elérhető az összes aktív és megszűnt magyarországi gazdasági társaság adata mellett az összes működő és megszűnt egyéni vállalkozó, az összes elérhető és törvényesen nyilvános pozitív és negatív adataival. Az egyéni vállalkozások minősítése nyilvános forrásokból elérhető adatok alapján történik, és az egyéni vállalkozó saját adatain felül az ágazati és regionális kockázatossági tényezőket is figyelembe veszi.

Költségvetési és nonprofit szervezetek

Modulunk, a költségvetési és nonprofit szervezetek (költségvetési szervek és intézményeik, a területfejlesztési tanácsok és társulások, a pártok, egyesületek, szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, egyházak, egyházi intézmények, alapítványok, magánbiztosítás pénztárak, és az egyéb, jogi és nem jogi személyiségű nonprofit szervezetek) nyilvános adatait tartalmazza. Az adatok hivatalos adatforrásból származnak, és azok a megjelenésükkel egy időben frissülnek weboldalunkon.

Kapcsolatra keresés

Modulunk segítségével megtalálja partnerei összefonódásait, kapcsolatait, érdekeltségeit. Kereshet a partner nevére, vezetőjére, tulajdonosára, és Ön pillanatok alatt átláthatja, partnerének milyen egyéb gazdálkodó szervezetben van vagy volt bármilyen tulajdonosi vagy vezetői érdekeltsége. Egyéni vállalkozói modulunk, illetve a költségvetési és nonprofit modulunk megvásárlása esetén a keresésbe azokat is bevonhatja.

Negatív események figyelése

Modulunk használatával pár kattintással – vagy tömeges feltöltéssel – saját maga állíthatja össze és tarthatja karban negatív események figyelésére kijelölt partnereinek listáját, melyekről igény szerint naponta vagy hetente e-mailben értesül arról, hogy indult-e bármilyen negatív esemény (pl: felszámolás, csőd, végelszámolás) a kijelölt partnerekkel szemben.

Változásfigyelés

Modulunk használatával pár kattintással – vagy tömeges feltöltéssel – saját maga állíthatja össze és tarthatja karban változásfigyelésre kijelölt partnerei listáját, melyekről tájékoztatást kap, ha partnere leszállította, felemelte törzstőkéjét, megváltozott a címe, ügyvezetője, könyvvizsgálója, bankszámlaszáma és egyéb adatai, tehát minden olyan változásról, ami nem negatív esemény. A változásfigyelést használhatja értékesítési potenciál feltérképezésére is.

200 beszámoló Excel, PDF formátumban

Modulunk tartalmazza több (amelyeket partnere leadott az KIM-nek) évre visszamenőleg a partnerei által leadott mérleg és eredmény kimutatásokat, azokat Excelben lementheti, archiválhatja őket, részletesebb pénzügyi elemzéseket készíthet belőlük. Ezen kívül elolvashatja a cégek leadott kiegészítő mellékleteit is. A modul keretében összesen 200 dokumentumot (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) kérhet le.

Extra információk

Modulunk a cégek saját, vagy felszámolójuk, felügyeleti szervük által megjelenített hirdetések szövegét tartalmazza. Az adatok a Cégközlöny Hirdetmények (a cégek közvetlen közleményei) fejezetéből, szintén hivatalos adatforrásból származnak, és az alfejezetek szerint jelenítjük meg őket. A Partnercontrol.hu oldalon elérhető a cégek 2009. január 1. óta megjelenő összes hirdetménye és azok a megjelenésükkel egy időben frissülnek weboldalunkon.

Megtekinthető a nyertes EU pályázatok tartalma, úgy, mint a nyert pályázat darabszáma, dátuma, pályázat összege, aránya.

Érdekeltségi mátrix/gráf

A gráf és a mátrix használatának feltétele, hogy a Google Chrome Frame legyen telepítve gépére.

Az érdekeltségi gráfban és mátrixban a kiválasztott cég aktív vagy már megszűnt cég és magánszemély kapcsolatait láthatja több szinten keresztül. Segítségével feltérképezheti, hogy az adott vállalkozáshoz vagy vezetőhöz/tulajdonoshoz milyen más cégek kapcsolódnak és ezek mekkora kockázatúak. Amennyiben egy éppen rendben lévő céghez sok rossz minősítésű más vállalkozások vagy több felszámolással megszűnt cég kapcsolódik, akkor mindenképpen mérlegelje a kockázatot üzleti kapcsolat kialakítása esetén.

A gráf ábrában vizuálisan megjeleníti a cégkapcsolatokat, míg a mátrix mindezt táblázatba rendezi.

Partnerállomány bővítés

Negatív esemény és változásfigyelés modulunk keretében 500 vállalkozást vagy szervezetet jelölhet partnernek, amennyiben ennél több partnere van válassza partnerállomány bővítés modulunkat.

JogControl (aktualizált jogszabálygyűjtemény)

Ez a modulunk, a Menedzser Praxis Kft. által működtetett LexPraxis online jogi tudástárat, a legpraktikusabb elektronikus jogszabálygyűjteményt és jogi információs rendszert tartalmazza, amely a mindennapi munka elengedhetetlen eszköze.

A JogControl modul segítségével egy online jogi tudástárhoz és egy iratminta-tárhoz is hozzáfér egyetlen szolgáltatás keretében, amelyben közlöny szerinti kereséssel is böngészhet a magyar joganyagok között. Emellett tartalmazza a bírósági döntéseket, az Alkotmánybíróság döntéseit, az APEH/NAV állásfoglalásokat és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács határozatainak archívumát. A tematikus irat- és nyomtatvány-mintatár több száz dokumentumot tartalmaz, és folyamatosan bővül a felhasználói igényeknek megfelelően.

Csalás Szűrés modul

A Bisnode PartnerControl-ban minden adatot megtalál egy helyen, amit üzleti partneréről tudnia kell. A PartnerControllal lehetősége nyílik arra, hogy meggyőződjön beszállítója, vagy megrendelője megbízhatóságáról szerződéskötés előtt, és ez alapján határozza meg a szerződéskötési, fizetési feltételeket.

A Bisnode PartnerControl Csalás szűrés modulja segítségével elkerülheti azokat az üzleti partnereket, akikkel már korábban problémája akadt, még akkor is, ha időközben új céget alapítottak.

A Csalás szűrés modul előnye, hogy megvizsgálja nemcsak a jelenlegi, hanem a múltbeli állapotát a cégnek és a cég tulajdonosi körének. Így amennyiben korábban egy megrendelője nem fizetett, de időközben új céget alapított, vagy más vállalkozások is kapcsolódnak hozzá, a Csalás szűrés modullal kiszűrheti ezeket. Segítünk felhívni a figyelmét, hogy járjon el óvatosan üzletkötés esetén, mert korábban már volt problémája az adott céggel, vagy a hozzá kapcsolódó vállalkozással, magánszeméllyel

Amennyiben rendelkezik a Csalás szűrés modullal, valamint a problémás cég adószámával, a negatív tapasztalat dátumával együtt feltöltheti a rendszerbe, így létrejön a saját listája, melynek minden kapcsolódását vizsgálja a jövőben a rendszer. Ezt követően, amennyiben egy cég adataira rákeres és az adatlapon lévő csalás szűrés gombot megnyomja, láthatja, hogy az adott cég valamilyen cégkapcsolódásával volt-e már problémája a múltban, illetve valamely elérhetőségi vagy tulajdonosi adata egyezik-e a listáján szereplő cégekkel. A Csalás szűrés modulban megjelenítjük, hogy egy kiválasztott cég milyen módon kapcsolódik a saját listájában szereplő vállalkozásokhoz, illetve azokat a cégeket is listázzuk, amelyek ugyan nem szerepelnek az Ön istáján, de kapcsolódnak a kiválasztott céghez és van ellenük valamilyen működést befolyásoló negatív eljárás (pl.: felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, kényszertörlés). Ezen információk segítségével megfelelően mérlegelheti a szerződési feltételeket, vagy eldöntheti szeretne-e üzleti kapcsolatba lépni az adott vállalkozással.

Mit vizsgál a Csalás szűrés modul?

Miért hasznos a Csalás szűrés modul?

A Csalás szűrés modul csak Bisnode PartnerControl előfizetéssel vehető igénybe.

A modul árazása attól függ, hány vállalkozást szeretne listájára feltölteni.