2014. 03. 05.

Esettanulmány – Csépány és Társai Kft.

A Csépány és Társai Kft. rövid bemutatása

A társaság 1993. július 14-én alakult 3 magánszemély társulásával. A vállalkozás főtevékenysége az első években zöldség és gyümölcs nagykereskedelem volt. 1994-ben a társaság leányvállalatot alapított, melynek fő profilja a frissen létrehozott konzervipari egység működtetése volt. 1997-ben a leányvállalat egyesült az anyavállalatával. Ettől kezdve a társaság Csépány és Társai Zöldség- Gyümölcs és Konzervipari Nagykereskedelmi Kft. néven folytatta működését, és főtevékenysége kiegészült a zöldség- és gyümölcsfeldolgozással és tartósítással is.

2005-ben közel 49%-os tulajdonrésszel bekerült a Magyar Fejlesztési Bank is a tulajdonosok közé.

A vállalkozás döntően belföldi beszállítókon keresztül fedezte nyersanyag-szükségleteit, bár egyes gyümölcsök és zöldségek esetében az import alapanyagok beszerzése volt a gazdaságosabb.

 

A fizetésképtelenséghez vezető út

2007

A Csépány és Társai Kft. jelentős veszteséggel zárta a 2007-es évet. A több mint 100 millió forintos veszteség a szélsőségesen kedvezőtlen időjárási körülményekre, és az ennek következtében kialakuló nyersanyaghiányra, a költségek növekedésére, illetve — a beszűkülő orosz piacoknak köszönhetően — a csökkenő keresletre vezethető vissza.

A nyersanyaghiány következtében ebben az évben jelentősen visszaszorult a friss zöldség és gyümölcs exportja, illetve a konzervgyártás helyett a meglévő készletek és a vásárolt konzervek értékesítésére helyezte a hangsúlyt. Jól mutatja ezt a változást a készletállományának csökkenése, és az ELÁBÉ növekedése.

Február 16-án Csépány Gábor vette át édesapjától a cég irányítását.

 

2008

Az előző évi veszteséges működésre a vállalkozás létszámleépítéssel és költség-racionalizálási lépések bevezetésével reagált, így sikerült ismét pozitív eredménnyel zárniuk az évet.

A konzervgyártás újra megélénkült, így év végére a készletek meghaladták a 2006-os szintet. A konzervgyártás szezonális jellege miatt (júniustól novemberig működik az üzem) a készletek megfelelő szinten tartása létfontosságú a vevői igények kielégítése szempontjából. A készletek 197 napos forgási idejéből is látszik, hogy több mint fél évre elegendő készlettartalékkal zárták az évet.

Közel 430 millió Ft-tal nőtt a cég rövid lejáratú kötelezettségállománya, melyből 420 millió a szállítói kötelezettségek növekedésének volt köszönhető. Jelentősen — 73-ról 120-ra — romlott a szállítók forgási ideje is, ami a fizetőképesség gyengülését jelzi már.

A likviditás 1,06-os értékéhez nagyban hozzájárul a magas készletszint. A készletek értéke nélkül számított gyors likviditási ráta már csak 0,25-ös értéket mutat.

 

 

 

 

  

2009

Újabb évet zárt pozitív eredménnyel a társaság. Üzemi szinten 139,2 millió Ft pozitív eredményt értek el, ám a magas hitelkamatok, és a gazdasági válság következtében elszenvedett árfolyamveszteségek 146,6 millió Ft-tal csökkentették eredményét. Végül az évet plusz 1,8 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, a 9,2 millió Ft-os rendkívüli bevételeinek köszönhetően.

Az év végére a cég kötelezettségei 120 millió Ft-tal csökkentek a szállítói kötelezettségek csökkenése miatt. A 2010-ben lejáró hitelei miatt jelentősen — 230 millió Ft-tal — csökkent a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke is, ezek átvezetésre kerültek a rövid lejáratú kötelezettségek közé. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése mellett követelésállománya csökkent, ami a fizetőképesség romlását eredményezte (likviditás: 0,92; gyors likviditás 0,18).

2009.07.20-án újabb változás történt a tulajdonosok körében, Csépány László tulajdonrésze 3 gyermeke között került felosztásra egyenlő mértékben.

 

 

2010

2010-ben a vállalkozás felhagyott a friss zöldség és gyümölcs exporttal, és teljes egészében a konzerv-előállításra és -értékesítésre koncentrált a továbbiakban.

A válság elmélyülésével egyre nőtt a munkanélküliség, ami a vásárlóerő romlásához vezetett, és 28 százalékos visszaesést eredményezett a cég belföldi értékesítéseiben.

A kereslet csökkenése mellett egyre nőtt a hazai és az import áruk versenye. A megélénkülő verseny és túlkínálat következtében az árak szinte lehetetlenné tették a megnövekedett előállítási költségek továbbterhelését a vevőkre.

A belföldi visszaesés ellenére az export bevételeket sikerült az korábbi évek szintjén tartani, de még így is az értékesítés árbevétele 23%-kal elmaradt az előző évtől.

A cég üzemi szintű vesztesége 68,8 millió Ft volt, amit tovább rontottak a fizetendő kamatok és az árfolyamveszteség. Így a 2010-es év 152,3 millió Ft veszteséggel zárult.

Bár rövid lejáratú kötelezettségei 321 millió Ft-tal csökkentek az év végére, ez a csökkenés nem javított likviditási helyzetén. A rövid lejáratú kötelezettségekkel arányosan csökkent a készletállomány és a vevőkövetelések értéke, így a likviditási és gyors likviditási mutatók továbbra is a 2009-es szint közelében maradtak.

A szállítóállomány csökkenése ellenére fizetési morálja tovább romlik, a 2009-es 117 naphoz képes 2010-ben 126 nap a szállítók forgási ideje.

 

2011

A belföldi árbevételei csökkenését a németországi export megduplázásával sikerült kompenzálnia, így az export értékesítés súlya az árbevételében 44,6%-ra nőtt a korábbi 20% körüli értékről. Az árbevétel növekedése mellett a tovább nőttek az előállítási költségek is, ám ezek növekedését továbbra sem tudta beépíteni áraiba. Üzemi szinten 35 millió Ft-ra csökkent ugyan a veszteség mértéke, de a kamatok és az elszenvedett árfolyamveszteség hatására végül 175 millió Ft veszteséggel zárta az évet.

Likviditása 0,78-ra csökkent, döntően a készletek értékének csökkenése miatt. Az évek során felhalmozott eredménytartalékait már a 2007-es veszteséges évben felőrölte a cég, így a válság alatt elszenvedett veszteségek veszélyesen lecsökkentették a saját tőkéje összegét. Csak a 869 millió Ft-os — döntően ingatlanjaira képzett — értékelési tartalékának köszönhette, hogy még pozitív saját tőkét mutathatott ki könyveiben.

A cég gyenge pénzügyi helyzetét jelzi az is, hogy ebben az évben hatszor indult NAV végrehajtás a vállalkozás ellen.

 

2012

Belföldi árbevétele további 23%-kal csökkent, emellett exportárbevétele is az előző évi szint negyedére esett vissza. A hirtelen bevételcsökkenésre nem tudtak a költségek csökkentésével, átstrukturálásával reagálni, így már üzemi szinten is 188 millió Ft veszteséget kellett realizálnia a vállalatnak.

Az elmúlt 3 év negatív működésének köszönhetően év végére a cég eladósodottsága elérte a magasnak számító 356%-os szintet.

Mind a likviditási, mind a gyors likviditási mutató értéke tovább csökken, előbbi 0,59-re, míg utóbbi 0,08-ra. A likviditás csökkenésében a kötelezettségek növekedése, a készletállomány és a vevői tartozások csökkenése játszott szerepet. A vevőkövetelések javulását jól mutatja, hogy a vevők forgási ideje, a korábbi 40-47 napról 31 napra csökkent. Annak ellenére, hogy a vevők hamarabb fizették kötelezettségeiket, a szállítók mégsem jutottak hozzá követeléseikhez. A szállítók forgási ideje a korábbi 121 napról 239 napra romlott!

Június 4-től újabb NAV végrehajtás indult a cég ellen, mely eljárást csak 2013 januárjában sikerült megszüntetni.

A D&B Failure score 2012-es alakulása is jól mutatta a cég nehéz pénzügyi helyzetét. A Failure score értéke először a végrehajtási határozat közzétételét követően mutatott látványos csökkenést, majd június végén, a 2011-es beszámoló elkészültét követően, újabb romlás következett, és egészen a végrehajtás lezárulásáig a nagyon magas kockázatot jelentő 6-os Failure score értéken maradt.

 

2013

A 2013.03.25-én készített vagyonmérleg alapján a cég likviditása 0,49-re csökkent, ami elsődlegesen a készletcsökkenéssel magyarázható. Emellett kis mértékben emelkedett a cég követelésállománya és csökkent a rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke, így gyors likviditása 0,13-ra emelkedett. Negatív mérleg szerinti eredménnyel zárta az időszakot, melynek következtében saját tőkéje tovább csökkent, a cég eladósodottsága pedig meghaladta a 440%-os értéket.

Az előző évben kezdődött NAV végrehajtás január 4-én lezárult. Február 18-án újabb NAV végrehajtás kezdődött a cég ellen, ami március 1-jén lezárult egy hónapra, ám amikor április 2-án ismételten megindították az eljárást, az már egészen a csődeljárás kezdetéig folyamatban maradt.

A Failure score a gyenge pénzügyi adatoknak és a sorozatos végrehajtásoknak köszönhetően a 2013. év nagyobbik részében már 0 körüli értéken mozgott, de a végrehajtás-mentes időszakokban sem haladta meg az átlagosnál magasabb kockázatot jelentő 24-es értéket.

Október 2-án megindult a csődeljárás a fizetésképtelenné vált cég ellen. A csődeljárás bejelentését követő napokban a cég beszállítói demonstrációt szerveztek Gyöngyös közelében — ezzel párhuzamosan pedig pertársaság alakításán kezdtek dolgozni— a több 100 millió Ft-ra rúgó követeléseik behajtása érdekében. A cég november 20-ára csődegyezségi tárgyalást hirdetett, de a tárgyalások eredménytelenül zárultak.

 


Összességében megállapíthatjuk, hogy a válság következtében megnövekedett árfolyamkockázat és a kereslet csökkenése vezetett a cég fizetésképtelenségéhez. 2010-től kezdődően 690 millió Ft veszteséget termelt, ami felemésztette saját tőkéjét. Kizárólag az ingatlanokra képzett értékelési tartaléknak volt köszönhető, hogy a saját tőkéje nem fordult negatívba.

A forráshiányt banki hitelek felvétele, vagy újabb tőkebevonás helyett a szállítóival finanszíroztatta meg, erre utal a rendkívül magas szállítók forgási ideje, ami 2008-tól folyamatosan 115-130 nap körül mozog, 2012re viszont már eléri a 239 napot!

Likviditása 2009-től folyamatosan romlott, és a kedvezőtlen forgóeszköz-összetétel — a készletállomány magas szintje a forgóeszközökön belül, illetve a pénzeszközök rendkívül alacsony szinten tartása (egyik mérlegforduló napon sem érte el a 4 millió Ft-ot a pénzeszközeinek az értéke) — komoly likviditási problémákat okozott a cégnek az utóbbi években.

A finanszírozás nehézkessé válása, a veszteséges működés és a likviditási problémák mind előre jelezték a cég fizetésképtelenné válását.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537