2016. 12. 28.

Növekszik a vállalkozások fizetési határideje (2016 Q1-Q3)

A tavalyi évhez képest közel másfél nappal hosszabbodtak a fizetési határidők. Miközben a vállalkozások fizetési határideje növekszik, a csúszással fizető társaságok is 2 nappal hosszabb késéssel teljesítik fizetési kötelezettségeiket. Nemcsak a fizetési csúszások, hanem a késve fizetett számlák aránya is növekedett. Ugyan az év utolsó negyedévében jellemzően magasabb a határidőben fizetett számlák aránya, mint az év többi időszakában, feltehetően az utolsó negyedév sem fogja túlszárnyalni a tavalyi év utolsó három hónapjának 70 százalék feletti arányát.

Az év első háromnegyedében az átlagos fizetési határidő valmelyest növekedésnek indult. Míg 2014 és 2015 azonos időszakába még átlagosan 26 nap körül alakultak a számlafizetési határidők addig idén már a 27,5 nap közelében járnak. A hosszabbodó szerződéses határidők ellenére a fizetési késedelmek is romló tendenciát mutatnak a piacon a Bisnode legfrissebb adatai szerint. Az átlagos késedelem jelenleg meghaladja a 17 napot, míg kettő illetve egy évvel korábban még csak 15 nap körüli késések voltak jellemzőek a háromnegyedéves adatok alapján.

 

Az átlagos fizetési határidő és késedelem alakulása (napokban)

0,7 százalékponttal emelkedett a késve fizetett számlák részaránya 2015-höz képest
Nemcsak az átlagos késedelem növekedett 2015-höz képest, hanem a késve fizetett számlák részaránya is megemelkedett 0,7 százalékponttal. A visszaesés ellenére még mindig a számlák közel kétharmadát pontosan fizetik a cégek, ami még mindig másfél százalékponttal meghaladja a 2014-es eredményeket.

 

Határidőben és késve fizetett számlák arányának alakulása 2014, 2015 és 2016 első három negyedévében

Tovább növekedett az átlagos fizetési határidő és a késedelem 2016 harmadik negyedévében

 

A legkisebb fizetési határidőt az oktatással, valamint a művészettel, szórakoztatással és szabadidős tevékenységgel foglalkozó cégek körében tapasztalhatjuk, ahol nem éri el a 15 napot a számlák lejárati dátuma. Ugyancsak alacsony – 18 nap alatti – fizetési határidőt kapnak szállítóiktól a bútorgyártó, az egészségügyi illetve a vendéglátóipari cégek. A szigorú fizetési határidők következtében pedig egyre kevesebb cég tudja tartani a fizetési határidőket, így ezen ágazatoknál egytől-egyig növekedett a késéssel befizetett számlák aránya az elmúlt egy évben.

 

A legalacsonyabb fizetési határidővel dolgozó ágazatok 2016 első három negyedévében

Sorrend Ágazat Átlagos fizetési határidő 2015 Q1-Q3 (napokban) Átlagos fizetési határidő 2016 Q1-Q3 (napokban)
1. Oktatás 16,37 14,46
2. Művészet, szórakoztatás, szabadidő 15,25 14,81
3. Bútorgyártás 16,38 16,13
4. Humán-egészségügyi, szociális ellátás 16,55 16,36
5. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 17,35 17,31

 

A legnagyobb fizetési határidővel továbbra is a vegyiparban, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása terén és a gépiparban lehet számolni, ahol meghaladja a 40 napot az átlagos számlafizetési határidő. Ezekben az ágazatokban valamint a gumitermékek gyártásában – a korábban is magasnak számító 37 nap feletti fizetési határidők ellenére – tovább növekedett a szállítók által meghitelezett napok száma. Ezekben a szektorokban a fizetési határidők mellett növekedett a lejáratig fizetett számlák részaránya is az elmúlt 12 hónapban. A papíriparban továbbra is 35 nap körül mozognak az átlagos fizetési határidők, ennek ellenére ebben az iparágban a második legalacsonyabb a határidőben kifizetett számlák részaránya. A 49 százalékos eredmény mindössze 0,85 százalékpontos gyengülés a 2015 harmadik negyedévi értékhez képest, míg a negatív első helyet megszerő bútorgyártásban egy év leforgása alatt 63,28 százalékról 45,53 százalékra esett vissza az időben fizetés.

 

A legmagasabb fizetési határidővel dolgozó ágazatok 2016 első három negyedévében

Sorrend Ágazat Átlagos fizetési határidő 2015 Q1-Q3 (napokban) Átlagos fizetési határidő 2016 Q1-Q3 (napokban)
1. Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás 41,02 42,20
2. Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 35,54 40,37
3. Gépipar 37,51 39,60
4. Gumitermék gyártása 37,39 35,19
5. Papíripar 35,02 34,55


 

Regionálisan a fizetési határidők 24 és 32 nap közül alakulnak. A legszigorúbb elbánásban Tolna, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye cégei részesülnek, átlagosan 24 napos fizetési határidővel. Hasonlóan szigorúan fogják Nógrád és Bács-Kiskun megye cégeit, ők átlagosan 25 napos lejáratú számlákat kapnak szállítóiktól. Borsod-Ajaúj Zemplén és Zala megyében a legjobb a helyzet, előbbiben átlagosan 32, utóbbiban 31 nap a számlák lejárati ideje. Harminc napos fizetési határidőt kapnak Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megye cégei.

A legnagyobb fizetési késedelemmel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kell számolni, ahol a késedelemmel fizető cégek utalásaira több, mint 31 napot kell várnunk a lejáratot követően. A második és harmadik legtöbbet késő Fejér és Vas megye a lejáratot követően átlagosan 23 illetve 22 nappal fizet. A legpontosabban – átlagosan 11 nap késéssel – Zala és Nógrád megye vállalkozásai tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek. Őket 12 napos átlaggal Somogy és Baranya megye követi.

Fontos azt is megvizsgálni, hogy vállalkozások milyen arányban fizetik pontosan a számláikat az egyes megyékben. Az első háromnegyed év alapján Komárom-Esztergom, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 71 százalék felett volt a határidőben fizetett számlák aránya, de Heves megyében is megközelítette a 71 százalékot ez az érték. Somogy megyében a számlák mindössze 61 százalékát fizetik ki a vállalkozások időben, de Vas megyében és Budapesten sem sokkal jobb a helyzet, itt a határidőben fizetett számlák aránya 63 százalék.

 

Megyék, ahol a határidőben fizetett számlák aránya a legmagasabb volt  

Sorrend Megye

Határidőben fizetett számlák aránya
2015 Q1-Q3

Határidőben fizetett számlák aránya
2016 Q1-Q3
1. Komárom-Esztergom megye 69,09% 71,40%
2. Békés megye 75,96% 71,19%
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 70,79% 71,14%
4. Heves megye 68,47% 70,67%
5. Hajdú-Bihar megye 67,72% 69,25%

 

 

Megyék, ahol a határidőben fizetett számlák aránya a legalacsonyabb volt

Sorrend Ágazat Határidőben fizetett számlák aránya
2015 Q1-Q3
Határidőben fizetett számlák aránya
2016 Q1-Q3
1. Somogy megye 60,85% 60,98%
2. Vas megye 66,43% 62,78%
3. Főváros 63,97% 63,10%
4. Nógrád megye 57,37% 64,32%
5. Baranya megye 64,65% 64,88%

 

Bár továbbra is elmondható, hogy három szállítói számlából kettő ellenértékét határidőben rendezik, fontos szem előtt tartani az ágazati sajátosságokat valamint a szerződött partner likviditási helyzetét a szerződéses feltételek megválasztásakor, illetve újratárgyalásakor, hiszen mind a fizetési határidők, mind pedig a lejárat előtt fizetett számlák arányában jelentős eltérések mutatkozhatnak az ágazatok között.

Művészet, szórakoztatás, szabadidő
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537