2014. 08. 06.

Az elmúlt hónapban a bedőlt cégek közel 95 %-át 3 hónappal előre beazonosította a Bisnode

A júliusban a csőd vagy felszámolási eljárás alá került vállalkozások 93,86 %-át 3 hónappal a bedőlés előtt már az átlagosnál nagyobb kockázatúnak, azaz 3-as vagy 4-es Bisnode D&B Ratingűnek értékelte a Bisnode nemzetközi cégminősítő. Ezen cégekkel szemben 3 hónapja még semmilyen eljárás nem indult, a Bisnode minősítése, mégis nagyon nagy biztonsággal előrejelezte a vállalkozás fizetésképtelenségét.

Már egy évvel előre is megjósolható a fizetésképtelenség

A Bisnode minősítés nemcsak azt mondja meg, hogy jelenleg mennyire kockázatos egy vállalkozás, hanem előrejelzi azt is, hogy a jövőben milyen valószínűséggel válik fizetésképtelenné az adott cég. Jól mutatja a minősítés teljesítményét, hogy már egy évvel a bedőlés előtt is a júliusban fizetésképtelenségi eljárással érintett  - de 12 hónapja még eljárás alá nem vont - cégek 84,93 %-a az átlagosnál nagyobb kockázatú kategóriába esett, azaz a Bisnode D&B Failure Score értéke 40 alatt volt. Tehát a Bisnode minősítése már egy évvel a fizetésképtelenség előtt előrejelezte a bedőlő cégek közel 85 %-át.

A Bisnode minősítés használatával utólagos fizetés engedélyezése esetén elkerülheti a rosszul fizető megrendelőket. Amennyiben alacsony minősítésű megrendelővel találkozik, nem kell lemondania az üzletről, hanem érdemes előrefizetést kérnie, vagy biztosítékot építenie a szerződésbe.

Ezen az oldalon talál egy kalkulátort, melynek segítségével megbecsülhető, hogy mennyi veszteségre számíthat utalásos vevőivel szemben fennálló kintlévőségei miatt. A táblázat a Bisnode Rating országos megoszlását vetíti az Ön partnerállományára, és az átlagos kintlévőség megadásával számítja a várható veszteséget, mely partnerei fizetésképtelenné válása miatt érheti Önt. A Bisnode Minősítés használatával azonban ezt az értéket jelentősen csökkentheti. Ha például a Bisnode Rating 1-10-es partnereit a jövőben készpénzfizetés ellenében látja el áruval, a várható veszteség felével nem kell számolnia.

 

A Bisnode minősítés háttere

A Bisnode minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy mint Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatai, cégbíróság bejegyzései, NAV és más hatóságok adatai. A hivatalos források adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy mint mérlegadatok, eredmény-kimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég vagy szervezet demográfiai adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait. A Bisnode fizetési tapasztalat program adataiból beépíti a minősítésbe, hogy az adott vállalkozás határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül számos egyéb gyűjtött információt is hozzátesz a rendszer a kockázatossági mutatószámhoz, úgy mint végrehajtási adatok vagy a gépjárművek száma, sajtóhírek.

A minősítés teljesítménye folyamatosan visszamérésre kerül, és az előrejelzés teljesítménye a kiemelkedően jónak mondott 70- es Performance Indexet is meghaladja, 79-es értékével.

 

Az éttermi és mozgó vendéglátással foglalkozó cégek 97%-ának fizetésképtelenségét 3 hónapja beazonosította a Bisnode minősítés

Júliusban a legtöbb vállalkozás lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú ingatlan adásvétele, éttermi, mozgó vendéglátás, közúti áruszállítás és italszolgáltatás főtevékenységgel dőlt be. Azaz az országos átlagnak megfelelően ebben a hónapban is építőipari és vendéglátóipari cégeket érintett kiemelkedően nagy arányban a fizetésképtelenség.

Az 5 legnagyobb mértékben fizetésképtelenné vált iparág (főtevékenység alapján) kockázati megoszlása a Bisnode minősítés alapján

A közelmúltban jelent meg a Bisnode cikke azzal kapcsolatban, hogy az építőiparban továbbra sem tapasztalható jelentős javulás a cégek fizetőképességével kapcsolatban. Ezt támasztja alá az is, hogy júliusban a lakó- és nem lakó épület építése fő TEÁOR számmal rendelkező cégek esetén indult a legtöbb fizetésképtelenségi eljárás, a Bisnode minősítés ezen esetek 92 %-át is előrejelezte. Mozgó és éttermi vendéglátással is  számos cég – 65 vállalkozás - dőlt be az év 7. hónapjában, melyek 97 %-a magas kockázatot, azaz 40-esnél alacsonyabb Bisnode D&B Failure Scoret kapott, azaz a  minősítés már jóval korábban előrevetítette a bedőlést.

A nagy cégek sincsenek biztonságban, de  a baj előre látható

A júliusi felszámolási listából kiemeltünk 2 olyan nagy – egy milliárd forintnál is nagyobb árbevételű – céget, amelyek esetében például már jó előre látható volt a fizetésképtelenség. Ezek egyike egy ismerősen csengő cégnév, a MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Kft. A cég már 12 hónappal ezelőtt alacsony 34-es Failure Score értéket kapott, de 3 hónappal ezelőtt, már még kisebb – 14-es – volt a vállalkozás minősítése, ami már jó előre jelezte azt az eseményt, ami július 10-én bekövetkezett, azaz csődeljárás alá került a cég. A közel 1,3 milliárdos árbevételű, építőipari nagykereskedő POLINTRADE Kft., is felszámolás alá került. Ez az esemény is már egy évvel előre látszott, ugyanis a cég minősítése 12 hónappal ezelőtt 11-es volt.

Hogyan csökkenthetőek a nemfizetési veszteségek

A Bisnode minősítést használva jelentősen csökkenthetők a vállalat nemfizetésekből adódó veszteségek. Amennyiben egy cég csak akkor lép, amikor egy partnere fizetésképtelenségi eljárás (csőd vagy felszámolás) alá került, akkor már nagy valószínűséggel lemondhat pénzéről. A minősítés használatával, azonban egy évre előre nagy valószínűséggel előre jelezhető ez az esemény, és a kockázatosnak minősített partnereknél megtehetők a szükséges lépések, biztosítékok vagy előrefizetés kérhető. Amennyiben átlagosan az utólag fizető vevők 27 százalékánál szigorít a fizetési feltételeken a szállító, akkor a fizetésképtelenné váló vállalkozások 90 %-a kiszűrhető.

 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537