2012. 06. 27.

Európa szerte nő a fizetésképtelenségi index

Az előző évekhez hasonlóan általánosan elmondható, hogy 2012 első negyedévében is jóval több cég alakult, mint amennyi csődbe ment. A Bisnode csoport 12 európai ország (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Németország, Svájc, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia) cégalapításait és cégbedőléseit vizsgálta elemzésében. 2012 első negyedévében összesen közel 147 ezer céget alapítottak ezekben az országokban, melyből több mint 11 ezret (7 százaléka az összes cégalapításoknak) Magyarországon. Fizetésképtelenné 2012 első három hónapjában, Európában több mint 20 ezer cég vált, ebből a magyar cégek 5700-as számmal képviseltetik magukat, ami több mint az összes fizetésképtelenség 25 százaléka. Ez nagyon magas arány, azonban az összehasonlításban azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes országokban különböző a jogi szabályozás, máshogy működik a csődtörvény.


 
Csődbe ment cégek (oszlopok) és cégalapítások (görbe)

A gazdaság helyzetét leginkább az mutatja meg, hogy változott a fizetésképtelenségi eljárások aránya az elmúlt évben. Hazánkban az eddig is igen magas szám folyamatosan nőtt, és a 2011 első negyedévéhez képeset 2012 első három hónapjában már 33 százalékkal több cég került csőd vagy felszámolás alá, mint korábban.


 
Fizetésképtelenség (csőd és felszámolás) és cégalapítások alakulása negyedévenként Magyarországon

Európa szerte elmondható, hogy a vizsgált 12 országból csak 4-ben (Dánia, Németország, Norvégia, Csehország) nem emelkedett a fizetésképtelenség miatti megszűnések száma a 2011 negyedik negyedéve és 2012 első negyedéve közötti időszakban. A fizetésképtelenségi eljárások száma 2011 első negyedéves és 2012 első negyedéve között Finnországban, Lengyelországban és Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben (Finnországban közel megduplázódott a számuk). Amennyiben az egyes régiókat vizsgáljuk, egyértelműen Közép-Európát sújtják leginkább a cégbedőlések, és itt volt tapasztalható számukban a legnagyobb emelkedés. Míg a mi régiónkban 24,9 %-kal nőtt a cégbedőlések száma, addig a németnyelvű országoknál csupán 1,8 százalékkal, míg az északi régióban 3,8 százalékkal.


 
Fizetésképtelenségi eljárások számnak változása régiónként

A fizetésképtelenségi és cégalapítási index elkészítésénél a 2011. decemberi állapotot alapul véve kerül meghatározásra a csődök és alapítások változása 2012 első negyedévében. A 100-as feletti érték a 2011 év végi állapothoz viszonyított növekedést jelzi, míg a 100-as alatti érték a csökkenést. Jól látható, hogy Európa szerte a cégalapítási index csökkenést mutat, míg a fizetésképtelenségi index növekedést. A legtöbb európai országban 2011 végéhez viszonyítottan, rosszabb helyzetben vannak a cégek, sokkal többen mentek csődbe, mint az azt megelőző években. Azonban a jelenlegi világgazdasági helyzetet tekintve, ez az eredmény egyáltalán nem meglepő. Az, hogy a fizetésképtelenségi ráta az elmúlt 3 hónapból kettőben nőtt mutatja, hogy Európa gazdaságát a gazdasági válságon kívül befolyásolja az egyes kormányok kiegyensúlyozatlan és bizonytalan költségvetése is.

Fizetésképtelenségi és cégalapítási index Európában

A Bisnode csoport iparágakra készített statisztikájából jól látszik, hogy a legveszélyeztetettebb iparágak Európában az építőipar, illetve bank- és biztosítási piac, közel 9 - 10%-os fizetésképtelenségi növekedéssel egy év alatt. Primer szektorban, azaz a mezőgazdaságban, bányászatban Európa szerte mérséklődött a fizetésképtelenség 2011 első negyedévéhez képest.

 

Fizetésképtelenségi eljárások számának alakulása Európában

A csődstatisztikák után a cégalapításokat veszi számba az üzleti információ szolgáltató, Bisnode csoport Európára vonatkozó negyedéves elemzése. A cégalapítási kedv a legtöbb országban csökkent, a közép-kelet európai régióban igen erősen, a legnagyobb mértékben, Lengyelországban, és Magyarországon – köszönhető lehet ez a bizonytalan gazdasági helyzetnek, illetve az egyszerűsített cégbejegyzési eljárás megszűnésének, – míg a DACH régióban csak mérsékeltebben. Itt Ausztria hozta a legrosszabb -9%-os értéket. Az északi országoknál növekedés figyelhető meg a cégalapítási kedvet tekintve, egyedül Svédországban tapasztalhatunk kismértékű visszaesést.

2012 első negyedévében az északi régió új cégalapításainak 7%-át a mezőgazdaság, bányászat adta, amely százalékhoz valószínűleg a svédországi erdőgazdálkodásban keletkezett nagyszámú új cég is jelentősen hozzájárult. Ez kimagasló érték a többi ország 1-2%-os, ugyanezen szektorban nyújtott eredményéhez képest.

A Bisnode által számba vett országok nagy részében a tercier (szolgáltató) szektorban alakult a legtöbb cég, és ebben nincs szignifikáns különbség a régiók tekintetében. Az újonnan létrejött cégek több mint 80%-a a szolgáltató iparág részét képezi.

 

Cégalapítási kedv változása régiónként, országonként és iparáganként

Magyarországon is a szolgáltatási szektorban alakul a legtöbb vállalkozás, ezt követi a kereskedelem majd a válság által igen erősen sújtott építőipar. Az építőiparban hagyományosan sok cég alakul, melynek oka, hogy ebből a szektorból nehezen váltanak a cégtulajdonosok, illetve magyar hagyomány, hogy a rosszul működő, tartozásokat maguk után hagyó építőipari cégek más néven, de azonos vezetővel alakulnak újra.

 

Cégalapítási kedv változása iparáganként Magyarországon

Keleti József a magyar Bisnode Csoport  Country Managere elmondta, hogy általános tendenciaként látszik egész Európában, hogy a fizetésképtelen cégek száma emelkedik. Ezért már nemcsak a hazai cégekkel való üzletkötés esetén érdemes körültekintőnek lenni, hanem külföldi export vagy import esetén is szükséges az adott vállalkozásnak alaposan utánanézni.

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537