2013. 05. 07.

Az egyszerűsített végelszámolás

Az egyszerűsített végelszámolást  kizárólag jogi személyiség nélküli társaságok esetében lehet alkalmazni.

Ha a bt.-k és a kkt.-k megszűnési   procedúrája a végelszámolás kezdő időpontját követő 120 napon belül   befejeződik, egyszerűsített végelszámolásról beszélünk.     Az egyszerűsített végelszámolás tulajdonképpen a cégjegyzékben történő   bejegyzésében egyszerűsített.   A számviteli feladatok, az adóbevallások és beszámolók hasonlóan készülnek   el, mint a "normál" végelszámolás esetében, csak a cégbírósághoz nem   a végelszámolás kezdetét kell bejelenteni, hanem a végelszámolás végét.   A végelszámolás kezdetekor tehát nem a cégbíróság, hanem a végelszámoló   köteles gondoskodni a közzétételről. Az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni a „normál” a   végelszámolásra, ha    

  •   a végelszámolás során   valamely hitelező igényét vitatja, illetve
  •   a vitatott igénye miatt a   hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy
  •   az egyszerűsített   végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban, léte   alatt lejárt.
 

 

 
 
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537