2013. 05. 14.

Immateriális javak kölcsönzése TEÁOR

Ebbe a szakágazatba tartozik az immateriális vagyontárgyak (szellemi, tulajdon és hasonló javak, a szerzői jogdíjban részesülő javak kivételével) használatának átengedése a tulajdonosnak fizetett szabadalmi illetve licensz díj ellenében. E vagyontárgyak használata különböző módon valósulhat meg, mint pl. reprodukálásra, sokszorosításra adott engedély, a vagyontárgy felhasználása újabb folyamatokban, eljárásokban vagy termék előállításában, vállalkozás működtetése franchise-szerződés alapján stb. A vagyoni eszközt nem feltétlenül az aktuális tulajdonos alkotta.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

 • az immateriális javak lízingje (kivéve szerzői jogvédelemben részesülő alkotásokat pl. könyv kézirata és a szoftver)
 • a szabadalmi díj, illetve licensz díj ellenében a következő vagyoni eszközök használatának átengedése
 • szabadalom
 • védjegy vagy szolgáltatásmárka, márkajelzés
 • márkanév, fantázianév
 • ásványi anyagok feltárásának, kiértékelésének joga
 • franchise-szerződés
  - egyéb immateriális javak

 Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

 • a jogok megszerzése és a kiadás,
 • a szerzői jogvédelemben részesülő alkotások előállítása, sokszorosítása és terjesztése (könyv, szoftver, film),
 • az ingatlan lízingje
 • a tárgyi eszközök lízingje.
 
 
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537