2013. 06. 04.

A PartnerControlban már 39 638 cégnek van 2012-es beszámolója az adatbázisban!

A beszámolók tájékoztatást adnak a vállalkozások – vagyoni viszonyairól, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről, arról, hogy a vállalkozások milyen erőforrásokkal rendelkeznek és milyen eredményesen működnek. Ezen információk alapján a vállalkozások életképességéről, prosperitásáról lehet képet kapni.

A beszámolói tájékoztatás legfőbb címzettjei a tulajdonosok, a hatóságok, és a piaci szereplők.

A piaci szereplők: a tulajdonosok, a hitelezők, a jövőbeni potenciális befektetők és az üzleti partnerek.

 

A hitelezők és információ igényük

A hitelezők azok a személyek és vállalkozások, pénzintézetek –, amelyek pénzeszközöket kölcsönöznek a vállalkozásoknak. A pénzintézetek kamatjövedelmet akarnak realizálni, a vállalkozások hozzá szeretnének jutni a szolgáltatásaik, áruik általuk meghitelezett árához. A hitelezők a szabad pénzeszközeiket (tőkéjüket), szolgáltatásukat, árujukat ideiglenes jelleggel engedik át a vállalkozásoknak és viszonylag biztos, előre meghatározott jövedelemre tesznek szert, szemben a tulajdonosokkal. Elsősorban abban érdekeltek, hogy a kölcsönadott pénzüket kamatokkal, árrésükkel együtt, az előre rögzített időpontban visszakapják.

A hitelezők, a felhasználóink olyan információkra kíváncsiak, amelyekből következtetni tudnak arra, hogy az átengedett tőkéjüket és azok után járó kamatot képes lesz-e visszafizetni a vállalkozás.

 

A beszámolók arra adnak választ, hogy:

  • milyen a vállalkozás fizetőképessége,                                     (pénzügyi modul P sora)
  • milyen a vállalkozás jövedelemtermelő képessége,                (pénzügyi modul O sora)
  • hogyan alakul a tulajdonosok által bevitt tőke összege           (pénzügyi modul I sora)
  • gyarapszik-e, fogy-e? stb.                                                        (pénzügyi modul H sora)

 

A potenciális befektetők és információ igényük

E körbe azok a piaci szereplők tartoznak, akiknek ugyan még nincs befektetésük a vállalkozásban, de van szabad pénzeszközük és keresik azt a céget, illetve azt a befektetési formát, ahol a befektetésük a legnagyobb hozadékkal kecsegtet. Különösen fejlődő, gazdálkodási kereteit bővítő vállalkozás esetében fontos, hogy az ilyen tőketulajdonosokat hitelesen tájékoztassa és bizalmukat megnyerje.

A potenciális befektetők információs igénye tulajdonképpen a tulajdonosok és a hitelezők igényével azonos, hiszen szabad tőkéjüket saját elhatározásuk alapján véglegesen (mint tulajdonosok), vagy ideiglenesen (mint hitelezők) vihetik be egy vállalkozásba.

 

Az üzleti partnerek és információ igényük

Üzleti partnernek a gazdasági élet azon szereplőit tekintjük, akikkel a vállalkozás napi üzleti kapcsolatban áll, azok, akiket a felhasználók a PartnerControlban „partner”-ként jelölnek, a vevők és a szállítók. Mivel a piacgazdaságban, az árukapcsolatokban az áru- és a pénzmozgás időben elszakad egymástól, az üzleti partner, az eladó szeretné tudni azt, mekkora az esélye arra, hogy az árujának, szolgáltatásának ellenértékét időben megkapja-e.  (ezt jelzi a PC-ben a jelzőlámpa, illetve a fizetési indexe is).. Ezen kívül még arról is szeretnének képet kapni, hogy a velük üzleti kapcsolatban álló cég mennyire stabil, tőkeerős, megbízható partner. Ezért ők elsősorban a következők iránt érdeklődnek: a vállalkozás pénzügyi helyzete, és ezek alapján tudnak a vállalkozások döntéseket hozni. Ez alapján képesek reálisan dönteni abban, hogy szabad pénzeszközeiket hova fektessék be, vagy választhatnak, hogy kivel lépjenek üzleti kapcsolatba.

 
 
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537