2013. 06. 18.

Mi történik a beszámoló leadási kötelezettségének elmulasztása esetén?

A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére irányuló kötelezettséget elmulasztókkal szemben megszűnik az adószám felfüggesztésének lehetősége, helyette

  • Az APEH  az adózót e kötelezettsége pótlására első alkalommal 30 napos határidő kitűzésével - 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsághatározat kiszabása mellett - hívja fel.
  • Amennyiben az adózó e kötelezettségét a felhívás ellenére nem teljesíti, az adóhatóság ismételten felszólítja a pótlásra 60 napos határidő kitűzésével, 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásával egyidejűleg.
  • Ha az adózó továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül törli és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537