2012. 05. 18.

Németországban a cégek közel háromnegyede határidőre fizet, Magyarországon fele sem

A számlafizetési tapasztalatok a Dun & Bradstreet nemzetközi fizetési tapasztalat programjából származnak, mely több millió számlainformációt összesítve határozza meg a fizetési trendeket, valamint mondja meg egy cégről, hogy általában mekkora késéssel és milyen határidőben fizet.  A vizsgált európai országok közül Németország és Svájc az egyetlen, ahol nagyobb a határidőben fizetők aránya a késve fizetőkénél. Németországban a cégek 74,7 %-a, míg Svájcban 55,3 százalék teljesíti számláit határidőben. Spanyolországban, Portugáliában és Lengyelországban a legmagasabb az extrém, 90 napnál nagyobb késések aránya, ami már a fizetőképesség hiányára is utalhat. Magyarországon a számlák 40,8 százalékát fizetik határidőre, azonban ha az egy napos kését még megengedjük (mivel hazánkban bevett gyakorlat, hogy a cégek a határidő napján utalják el számláik ellenértékét, és ezért az 1 nap késéssel érkezik meg), akkor a magyar cégek 53 százaléka teljesít időben, ami még így is jóval a német átlag alatt van. Nagy Britanniában és Ausztriában meglepő módon nem igen fizetnek határidőre a vállalkozások, mivel több, mint 60 %-uk 1 és 30 nap közötti késéssel teljesít, ezzel az 1-30 napos késedelmek tekintetében az európai átlag felett vannak.
 


Fizetési késedelmek néhány európai országban2011-ben

 

A Dun & Bradstreet nemzetközi adataiból az derül ki, hogy Európában a mezőgazdaságban teljesítik számláik ellenértékét leginkább időben a cégek, míg a szállítás és logisztika iparágban a legkevésbé. A 90 napnál nagyobb extrém késések aránya a bányászatban a legmagasabb, 3,8 százalék. Az építőipari cégek 40,1%-a fizeti számláit időben Európában, ami Magyarországon ennél kevesebb, csak 37,9 százalék.  Meglepő módon hazánkban mégsem a nagyon nehéz helyzetben lévő építőipari cégek fizetnek a legkevésbé pontosan, mivel itthon a gyártó cégek csupán 33,1 százaléka teljesíti kötelezettségeit a megadott dátumra.

 

Európai számlafizetési trendek iparáganként 2011-ben

Magyar számlafizetési trendek iparáganként 2011-ben

Keleti József, a Bisnode Csoport Country Managere arra hívja fel a figyelmet, hogy a számlafizetési trendek nemcsak összesítve, hanem az egyes cégekre vonatkozóan is elérhetők, ráadásul ingyen, ha valaki csatlakozik a fizetési tapasztalat programhoz. Így olyan információkra is szert tehetnek a vállaltok egy-egy üzleti döntés előtt, ami máshonnan nem elérhető. A számlafizetési tapasztalatokból kiderül, ha egy cég általában nagy késéssel fizet másoknál, ebben az esetben érdemes előre fizetést kérni, vagy biztosítékokat építeni a szerződésbe, hogy megkíméljük magunkat a nemfizetési veszteségektől.
 
Hazánkban a mikro vállalkozások fizetik leginkább határidőben számláikat, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy Ők a legmegbízhatóbb cégkör. A magas arányú határidőben fizetés arra is utal, hogy Ők kisebb arányban kapják meg előre az árut fizetés nélkül, ezért határidőben kell teljesíteniük, hogy szállítójuk is teljesítsen. Az extrém, 90 napot meghaladó késések aránya is a mikro vállalkozások esetén a legmagasabb, ebből arra következtethetünk, hogy ebbe a méretkategóriába tartozó cégek válnak a legnagyobb valószínűséggel fizetésképtelenné. Közepes cégméret esetén a legalacsonyabb – 29, 8% – a határidőben fizetések aránya. A kisvállalkozások 38,3 százaléka egyenlíti ki számláit határidőben, míg a nagyvállalatok csupán 30,1 százaléka.


 
Számlafizetési trendek Magyarországon cégméret szerint 2011-ben

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537