2013. 07. 09.

Gazdasági csalás és büntetési tételei a Btk szerint

374. §

(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, gazdasági csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a gazdasági csalás kisebb vagyoni hátrányt okoz.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

  • a gazdasági csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy
  • a kisebb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást
  • ba) bűnszövetségben,
  • bb) üzletszerűen követik el. 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

  • a gazdasági csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
  • a nagyobb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

  • a gazdasági csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy
  • a jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

  • a gazdasági csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
  • a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb)  pontjában meghatározott módon követik el.
 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537