2013. 07. 23.

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, kiderül, hogy mi a fő különbség a két, gyakran összetévesztett adattípus között.

A közérdekű adat meghatározása:

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

A közérdekből nyilvános adat fogalma:

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537