2013. 07. 30.

A törlési eljárás megindításáról és hatályon kívül helyezéséről

Törlési eljárás megindítása:

A cégbíróság a céget hivatalból törli a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló, elektronikus úton megküldött jogerős végzése alapján, a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében.

Törlési eljárás hatályon kívül helyezése:

A cég törléséről szóló végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye. Amennyiben azonban megszüntetési eljárás folyamata alatt a cég vagyonára vonatkozóan nem merül fel adat, a cégbíróság a cég törléséről - felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül - végzéssel határoz, amely ellen a megjelenésétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. Csak az ezen végzés helyezhető hatályon kívül a másodfokú bíróság által, amennyiben ez a fellebbezés sikeres.

 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537