2013. 08. 06.

Az AEO - azaz engedélyezett gazdálkodó

Engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator, röviden: AEO)

Engedélyezett gazdálkodó a nemzetközi ellátási lánc azon tagja lehet, aki az Európai Unióban letelepedett, és aki a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül; azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt. 

Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei:

  • A vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása.
  • A kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést.
  • Igazolt fizetőképesség.
  • Megfelelő biztonsági standardok megléte.

Ezek a standardok, szabványok elsősorban a telephelyekhez, az árukhoz, az árukezelés mozzanataihoz, a kereskedelmi partnerek megbízhatóságához, az alkalmazottakhoz kapcsolódnak.

 
 
Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537