2013. 08. 27.

A köztartozásmentes adózói adatbázisról

Bejegyzésünkben egy összefoglalást talál a Köztartozásmentes adózók adatbázisába való felvétel feltételeiről, arról, hogy miért jó, ha vállalkozása szerepel az adatbázisban, de arról is, hogy a szereplésnek esetlegesen milyen hátrányai lehetnek.

Felvétel feltételei:

 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 • adószámát nem függesztették fel;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Az adatbázisba történő szereplés előnyei:

 • a kérelem benyújtása illetékmentes,
 • általánosságban helyettesíti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adó igazolásokat,
 • üzleti partnerei felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot,
 • az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a nav.gov.hu honlapról elérhető
 • az adatbázis adatai folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, így a szervezet minden esetben a nyilvántartásunkban szereplő aktuális adatokkal szerepel.

Az adatbázis esetleges hátrányai:

 • a felvételi kérelemben történő valótlan nyilatkozat tétele esetén az adózó mulasztási bírsággal sújtható,
 • nem minden felhasználó fogadja el az igazolás helyett,
 • a hónap utolsó napján fennálló hiányosság esetén az adózó 1 hónapra kikerül az adatbázisból (első eset amikor tartozik, vagy bevalláshiánya van), illetve határozattal törlésre kerül (az első felszólításban szereplő, vagy az azóta keletkezett kötelezettségeit nem teljesítette, vagy nem élő/működő adózó).

Forrás:NAV

 
 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537