2012. 03. 21.

Leghamarabb 2013-ban várható fellendülés az ingatlanügyletek területén

A napi sajtóban keringő néhány hírre és tényre érdemes odafigyelni, ha valaki teljes képet szeretne kapni az ingatlanpiaci cégek helyzetéről. A gazdasági válság 2011-ben még javában érezhető volt, a hatás alól pedig az ingatlanügyletek szereplői sem tudták kihúzni magukat. A GKI közleménye szerint 2011-ben 18%-kal csökkent az ingatlanügyletek ágazat beruházásainak volumene.  Intő jel lehet az is, hogy az ingatlanügyletek forgalmában a bankok is jobban megnézik, hogy kinek adnak hitelt, ami szintén késlelteti az iparág fellendülését.
 
A 2011-es év összesen 42 415, valamely ingatlanipari területen tevékenykedő, működő társas vállalkozással zárult. Alig telt el két hónap és ez a szám 42 822-re növekedett.
 A tavalyi évhez képest 60-70%-os növekedés tapasztalható az ingatlanpiacon tevékenykedő új cégalapítások számában, azonban továbbra is jóval nagyobb számban szűntek meg cégek, mint alakultak. A 2010-es évhez képest az összesített eredményt tekintve 8%-kal kevesebb céget alapítottak hazánkban az ingatlanügyletek szektorban (ingatlan adásvétel, bérbeadás és az ingatlanügynöki, ingatlankezelési tevékenységet folytató cégek területén).
 
Keleti József, a Bisnode csoport ország igazgatójának kommentárjából kiderül, hogy igencsak meglepő a cégalapítások iránti nagy lelkesedés, hiszen egyelőre szűkülő ágazatról van szó, ahol a csökkenő keresleten egyre több cég osztozik. Az ingatlanpiac várva várt fellendüléséig pedig biztosan nehezebben boldogulnak az iparág szereplői, és ezáltal üzleti kockázatosságuk is nő. Ezzel kapcsolatosan hívta fel arra a figyelmet, hogy ilyen gazdasági és piaci helyzetben mennyire fontos lehet, hogy az egyes vállalkozásokkal kapcsolatos kockázatokat körültekintően mérjék fel a szerződni kívánó partnerek. Az érdekeltségekre, kapcsolatok feltérképezésére, az üzleti múlt vizsgálatára nagyobb hangsúlyt kell helyezniük a cégeknek, mint korábban, hiszen az eddig prosperáló vállalkozások teljesítménye is romolhat, esetleg fizetésképtelenné is válhatnak.


 
1.ábra: Működő társas vállalkozások az Ingatlanügyletek iparágban 2007-2011

 

A 2011-ben indult csődeljárások száma 33%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, ami inkább a csődtörvény kudarcának, mint a gazdasági fellendülésnek a jele. Ezt támasztja alá az is, hogy felszámolási eljárásokból majdnem 10%-kal több volt az iparágban, illetve, hogy a cégek által kezdeményezett végelszámolások 60%-kal emelkedtek. Az, hogy ilyen nagymértékű növekedés tapasztalható a végelszámolásokat tekintve, arra utalhat, hogy az ingatlanügyletek szereplői is látták bizonytalan helyzetüket, és így próbálták menteni, ami még menthető volt, illetve több kényszer-végelszámolás is indult a NAV szigorítása következtében az éves beszámoló hiánya miatt.


 A fenti adatokat tekintve tehát nem meglepő az sem, hogy a cégek bedőlési aránya 2010-ről 2011-re jelentősen növekedett. A cégszámhoz viszonyított fizetésképtelenségi arány (bedőlési aránya) ma már eléri a 3,24%-ot. Az emelkedés különösen amiatt jelentős, hogy a szektor bedőlési aránya 2008-ban még a 2 %-ot sem érte el.  Az azonban biztató, hogy az iparág bedőlési aránya még az országos átlag alatt van.


 
2.ábra: Cégek bedőlési aránya 2008-2011

A szektor teljesítményének vizsgálatához megfelelő alapot biztosít az iparágban tevékenykedő cégek számlafizetési szokásai, melyeket a Bisnode fizetési tapasztalat tartalmaz. A magyar cégek amennyiben nem egyenlítik ki számláikat időben, átlagosan 22,5 napot késnek a fizetési határidőhöz képest, az ingatlanügyletek szektor szereplői viszont ennél jóval többet.  Az iparág vállalkozásai átlagosan 30,3 nap késéssel egyenlítik ki tartozásaikat, ami annyira magas, hogy semelyik másik iparág nem tudta ezt „felülmúlni” 2011-ben. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a késedelmi napok számát tekintve javuló tendencia tapasztalható, hiszen az ingatlan bérbeadást, értékesítést és kezelést végző cégek üzletfeleinek a 2010. évi 38,5 napos késedelemhez képest, 8 nappal kevesebbet kell várniuk a kifizetésekre.
 
A D&B néhány 2012 első két hónapjában mért adatot is közöl. A végelszámolások aránya tovább növekedett, 2011 decemberéhez képest több mint 70%-kal. Tavaly márciushoz viszonyítva, a legnagyobb mértékben, 14%-kal a Saját tulajdonú ingatlan adásvétele tevékenységet űző vállalkozásoknál emelkedett a felszámolások aránya. A bedőlési arány is igen magas ebben a résziparágban, és sajnos jelentősen emelkedett is egy év alatt. A legnagyobb potenciált az ingatlankezelésben látják a befektetők, itt ugyanis 77%-al nőtt a cégek száma, annak ellenére, hogy egy év alatt itt is jelentősen megemelkedett a bedőlési arány.
 


A bedőlések tekintetében a 2011-es rangsor majdnem változatlan maradt.

Várható fejlemények 2012-ben
 
Míg a GKI Gazdaságkutató Zrt. borúlátó közleményeket ad ki az ingatlanos iparág helyzetének 2012-es alakulására vonatkozóan, addig egyes ingatlanpiaci szereplők, mint a Duna House, vagy az Otthon Centrum nagyon is pozitív jövőképet vázolnak fel. Abban azonban mindannyian egyet értenek, és a D&B információi is inkább arra utalnak, hogy fellendülésre, csak a 2013-tól lehet számítani.

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537