2013. 12. 17.

Növekvő cégszám mellett csökkenő árbevétel az építőiparban

2010-hez képest 15 százalékot csökkent az építőiparban tevékenykedő cégek mérlegben szereplő összesített árbevétele, miközben a cégek száma ugyanennyivel nőtt. 2009-ről 2010-re még növekedett a szektor teljesítménye, azóta azonban csökken, áll a Bisnode nemzetközi üzleti információszolgáltató elemzésében.

A KSH november végén biztató adatokat közölt az építőiparral kapcsolatban, mivel a számítások szerint szeptemberben 9,3 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Ezek az adatok csak a 2013-as pénzügyi beszámolókban fognak látszani. Amennyiben valóban a teljes iparág teljesítménye nőni tud, akkor megfordul a több éve tartó trend, ami eddig csökkenő árbevételt jelzett. A magyar számok ráadásul annak ellenére jeleznek idén növekedést a szektorban, hogy az Európai Unióra átlagosan az iparág csökkenése jellemző. Amennyiben a korábbi éveket vesszük alapul, van mit behoznia a szektornak, ugyanis 2012-re az iparág termelése a 2005-ös szint 60-65 százalékára csökkent. A GKI elemzése szerint novemberben sajnos valamelyest megtorpant az idei növekedés, az iparág szereplői alacsony megrendelői állományról számolnak be. Az elemzés szerint az 50 fő feletti cégek megrendelései jelenleg jobban állnak, mint az 50 fő alattiaké. Az iparág szereplői a kereslet hiányát nevezik meg a teljesítmény javulásának gátjaként, de csaknem ugyanilyen súlyú a bizonytalan gazdálkodási környezet és a késedelmes fizetés is. 

Az üzleti információszolgáltatással foglalkozó Bisnode ezért feltérképezte az építőipar teljesítményét. Az elemzés a magas és mélyépítéssel, valamint az építőipari szakmunkákkal foglalkozó cégek együttes teljesítményét vizsgálja, és a 2012-es pénzügyi adatokat és aktuális számlafizetési szokásokat tartalmazza, mely alapján az látható, hogy az elmúlt néhány évben a szektor teljes árbevétele csökkent, miközben a cégek száma általában 2012-ig nőtt.

 

Megállt a cégek számának növekedése

Míg a válság előtt éves szinten akár 10 százalékkal is nőtt az építőipari vállalkozások száma, addig 2012 az első olyan év volt, amikor a 12 hónappal korábbi szinthez képest csökkenés következett be. Jelenleg közel 50 ezer vállalkozás van építőipar főtevékenységgel bejegyezve, és feltehetően számuk tovább fog csökkenni. A kereskedelmi ágazatok és a szolgáltató szektor után az építőipar még így is az egyik legnagyobb ágazat Magyarországon.

Az érintett vállalkozásoknak kevesebb, mint 60 százaléka adott számot teljesítményéről az évek során, azaz szolgáltatott árbevételi és eredményadatokat. Az alacsony arányt nemcsak az okozza, hogy több cég elmulasztja a beszámolók leadását, hanem az is, hogy egy részüknek adókörük miatt (pl:. KATA, KIVA, EVA) nem kell pénzügyi beszámolót leadniuk.

A szektor összesített - a beszámolókban szereplő - árbevételének teljesítménye 2010-ig gyakorlatilag töretlenül nőtt. 2010-ről 2011-re azonban megállt a növekedés, és csökkenésnek indult az iparág árbevétele. 2012-ben 2 738 milliárd forint bevételről számoltak be a beszámolót leadó vállalkozások. Az egy cégre jutó átlagos árbevétel 2012-ben 84 millió forint volt, ami 12 millióval kevesebb, mint a két évvel korábbi érték.

Az építőipari cégek árbevétele és adózás előtti eredményének alakulása

A Bisnode megvizsgálta az adózás előtti eredmény alakulását is, amire a 2010-es és 2011-es veszteség után 2012-ben már 67 milliárd forint nyereség volt jellemző. A szektor 2012-ben hivatalosan közel 180 ezer munkahelyet teremtett, de a feketegazdaság miatt ennél jóval nagyobb lehet az iparágból élők száma.  2011-ről 2012-re közel 3500 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma az iparágban, és a GKI kutatásából az is megállapítható, hogy a cégek zöme a jövőben is leépítést tervez.

Mélyépítés a nagyoknál

Az elemzésből kiderül továbbá, hogy a szektorban tevékenykedő tíz legnagyobb társaság összesített, több mint 372 milliárd forintos forgalma az ágazat 2012-es teljes árbevételének kevesebb, mint 14 százalékát adja, és felülreprezentáltak közöttük az autópálya építéssel foglalkozó vállalkozások. A 10 legnagyobb építőipar cég mindegyike nyereséget könyvelt el 2012-ben. Összesített adózás előtti eredményük több, mint 18 milliárd forintot tett ki. Míg a szektor árbevételének közel 15 százalékát adják a nagyok addig, a NAV felé lejelentett létszámuk csupán a szektor által foglalkoztatottak alig 2 százalékát teszi ki.

Hosszabb fizetési határidők, de kisebb késések

Az építőipar cégek a magyar 30 nap körüli átlagnál jóval nagyobb, átlagosan 41 nap körüli határidőt kaptak számláik kifizetésére az elmúlt 12 hónapban. A fizetési késedelem is meghaladja az országos 23 nap körüli átlagot, de már nem olyan mértékben, mint néhány éve. Az elmúlt 12 hónapra átlagosan 26 napos késedelem volt jellemző a szektorban, míg korábban közel 29 napot késtek átlagosan a számláikat időben ki nem fizető cégek. Javult a határidőben fizetett számlák aránya is az építőiparban, jelenleg a számlák közel fele határidőben kiegyenlítésre kerül. Sajnos ez is elmarad az országos átlagtól, mivel a magyar cégek a számlák 60 százalékát időben teljesítik.

Összességében elmondható, hogy az építőipari vállalkozások nagyobb késésekkel, nagyobb határidőkkel, azaz rosszabb fizetési morállal fizetik számláikat, mint a magyar átlag, azonban az elmúlt évekhez képest a fizetési fegyelmük javult.

Mivel az építőipar évek óta a legnagyobb bedőlési indexű (felszámolások és csődök cégszámhoz viszonyított aránya) iparág, ezért az iparágból származó céggel való üzletkötés esetén különleges odafigyelés szükséges. Az építőiparban egy éven belül 100-ból 6 cég bedől és számos törlésre került, ezért szerződéskötés esetén egy alapos cégminősítés elengedhetetlen a biztonságos üzletkötéshez. Még ilyenkor sem dőlhetnek azonban hátra az üzletfelek, mivel számos változás történhet, ami egy cég fizetőképességét, teljesítőképességét érinti, ezért állandó monitoring, cégfigyelés szükséges az iparágban tevékenykedő üzleti partnerekre.

A Bisnode csoport azokat a társas vállalkozásokat elemezte, amelyek főtevékenységként (TEÁOR-szám: 41, 42 és 43 kezdetű) valamilyen építőipari ágazatot tüntettek fel. 

 

Wendler Andrea
Marketing & Communication Manager
+36 1 815 8537