MAGATARTÁSI KÓDEX

Ez a Magatartási Kódex minden üzleti kapcsolatunk esetében érvényes

Ez a Magatartási Kódex minden üzleti kapcsolatunk esetében érvényes

Cégünk, a Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexe minden szerződés és megállapodás részét képezi, és kiterjed az összes Dun & Bradstreet-nek árut vagy szolgálatást nyújtó beszállítójára, illetve alvállalkozóikra. Beszerzések és szerződés-hosszabbítások kapcsán a következők érvényesek:

  • A Dun & Bradstreet-nél tevékenykedik egy fenntarthatósági ügyekért felelős képviselő, akivel fel kell venni a kapcsolatot, ha egy munkavállaló, partner, szállító vagy alvállalkozó megsértené a Magatartási Kódexet, vagy egyéb törvénysértést követne el.
  • Amennyiben a Magatartási Kódex bármely pontjának megsértéséről a Dun & Bradstreet tudomást szerez, és határidőig a jogsértő magatartást a partner nem szünteti meg, akkor a partnerséget a Dun & Bradstreet megszüntetheti.
Törvényi szabályozás

Törvényi szabályozás

A Magatartási Kódex a törvények és a szabályok betartását biztosítja.

A szállítóknak kötelessége betartani a törvényeket, szabályokat, irányelveket és előírásokat, valamint az üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó összes engedéllyel, licence-szel rendelkeznie kell.

Üzleti etika

Minden tevékenységet az üzleti tevékenység szempontjából megfelelően kell folytatni, elő kell segíteni a szabad verseny létrejöttét és a legmagasabb szintű etikai elveket kell követni. A korrupció, a megvesztegetés, a pénzmosás és a verseny korlátozásának mindenféle formája tilos. Az ajándékozást a nyitottság és mértékletesség elve határozza meg, valamint megfelelő szinten kapcsolódik az adott üzleti kapcsolathoz.
Információkezelés
A saját és ügyfeleink működését érintő információk rendeltetésszerűen használhatóak.

Környezet

A Dun & Bradstreet aktívan részt vállal a közvetlen és közvetett ökológiai lábnyom mértékének csökkentésében, szállítóinknak a honlapunkon is megtalálható környezetvédelmi szabályozásunkat be kell tartania.
A beszállítóknak rendelkezniük kell saját környezetvédelmi szabályozással, dokumentált irányítási rendszerrel. A szállítóknak folyamatosan környezetvédelmi javító intézkedéseket kell végrehajtaniuk a levegő, föld, víz és energiafelhasználás korszerűsítése érdekében.

Munkafeltételek és emberi jogok

A szállítók támogatják és tiszteletben tartják a nemzetközileg deklarált emberi jogokat, valamint biztosítják munkavállalóik és szállítóik tisztességes és egyenlő bánásmódját.
Antidiszkrimináció és tisztességes bánásmód
A hátrányos megkülönböztetés nem fogadható el toborzás-kiválasztás, előléptetés, béremelés, képzés-fejlesztés vagy elbocsátás esetén sem. A beszállítónak biztosítania kell, hogy ne történhessen zaklatás, fenyegetés, elnyomás vagy egyéb viktimizáció.

Egyesülési szabadság

A szállítónak tiszteletben kell tartania a munkavállalóknak a szakszervezeti és kollektív szerződéshez való jogát, velük szemben e jog érvényesítésének megakadályozása érdeklében nem zaklathatja, fenyegetheti munkavállalóit.

Foglalkoztatási feltételek

  • Minden munkavállalónak rendelkeznie kell írásos munkaszerződéssel, melyet olyan nyelvre kell fordítani, melyet megért.
  • A munkaidő nem haladhatja meg a hatályos törvények és rendeletek által meghatározott maximális munkaórák számát, továbbá minden munkavállaló a törvényben meghatározott heti pihenőidőre jogosult.
  • Minden munkavállalónak joga van a törvényben megfogalmazott szabadsághoz, ide értve a betegszabadságot, illetve a szülői szabadságot (Magyarországon: apanapok, szülési szabadság)
  • A munkabér csökkentése nem megengedett fegyelmi eljárás.
  • A munkabért rendszeresen, közvetlenül a munkavállalónak kell kifizetni, megfelelő időben és a teljes munkabér összegét.
  • A bérjellegű megkülönböztetés semmilyen formája nem megengedett.
  • A szállító megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott alkalmazottjára is ezen szabályok vonatkoznak.

Munkakörnyezet és biztonság
A szállítónak fizikai és pszichoszociális szempontból is egészséges és biztonságos környezetet kell biztosítania. Szisztematikusan és proaktívan azon kell dolgoznia, hogy folyamatosan jobb munkakörnyezetet és egészségügyi feltételeket teremtsen. A szállító minden munkavállalóját rendszeres munkakörnyezetre vonatkozó képzésben kell részesíteni, minden információt számukra könnyen hozzáférhetővé kell tenni. 

A munkahelyi, valamint üzemi baleseteket és sérüléseket meg kell előzni. A munkával kapcsolatos sérülések, betegségek azonosítására, kezelésre és jelentésére folyamatokat kell kialakítania. Minden a szervezetben dolgozónak, akár munkavállaló, akár vállalkozó, munkahelyi balesetbiztosítással kell rendelkeznie. A szállítónak biztosítania kell, hogy munkaidő alatt alkoholt és drogokat ne tudjanak fogyasztani. A vészhelyzeteket tudni kell előre jelezni és azonosítani, megelőző lépéseket kell tenni oktatás, riasztás, evakuáció és felszerelés használat kapcsán.

Kényszermunka
Minden munkát önként kell végezni. A kényszermunka vagy munkavállalót érő fenyegetés, büntetés minden formája tilos.

Gyerekmunka
A gyerekmunka alkalmazása tilos. Ha adott ország jogrendszerében nincsenek ilyen irányú rendelkezések, akkor alapszabály, hogy 15 éven aluli gyermeket nem lehet foglalkoztatni.

Töltse le Magatartási Kódexünk