Üzleti Etika

Felelős üzleti tevékenységet folytatunk

Ragaszkodunk a legmagasabb szintű üzleti etikához

A Dun & Bradstreet-nél tudjuk, hogy az üzlet nem csak abból áll, hogy betartjuk és követjük a helyi törvényeket és szabályokat, hanem támogatjuk az emberi jogokra és etikai normákra vonatkozó széleskörű megállapodásokat is. Az ügyfeleink által belénk helyezett bizalom miatt is fontos, hogy betartsuk a legmagasabb szintű etika elveit és felelősségteljes üzleti tevékenységet folytassunk.

Üzleti etika

Adatvédelem és szerzői jog

Az átláthatóság egyértelmű iránymutatásokat igényel

A Dun & Bradstreet a transzparens információs társadalom előmozdítására törekszik, és bízik benne, hogy a megfelelő információk növelik a hatékonyságot a társadalomban és lehetőségeket teremt az üzlet számára. Ugyanakkor rendkívül fontos, és az információ szabadságának egyik sarokköve, a magánélet és az információbiztonság védelme. Ezért az alábbi elvek szerint járunk el:

 • Mindig mérlegeljük az egyéni és vállalati adatvédelmet a nyilvánosságra kerülés esetén.
 • Biztosítjuk, hogy amennyire csak lehetséges, az általunk nyújtott információk naprakészek, pontosak és relevánsak legyenek.
 • Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az előírásainknak nem megfelelő személyekről, csoportokról információt ne közöljünk.
 • Nem engedjük, hogy rövid távú pénzügyi érdekek az egyének adatvédelemhez való jogát sértsék.
 • Értékeljük és reagálunk arra, hogyan kezeljük az adatvédelem kérdéseit.
 • Mindig gondosan óvjuk az információkat mindennemű lopástól és visszaéléstől.
Üzleti etika

Korrupció, kenőpénz és ajándékok

Zéró tolerancia és megelőző intézkedések

A Dun & Bradstreet zéró toleranciát képvisel a korrupció minden formájával szemben és aktívan dolgozunk azon, hogy a cégen belül ne fordulhasson elő.

 • A korrupció az bizalmi helyzettel való visszaélés egyéni vagy vállalati érdekeket tekintve, ilyen például a kenőpénz használata.
 • Szigorúan tilos a megvesztegetés felajánlása, ígérete, illetve annak elfogadása.
 • Megvesztegetésnek minősül ajándék vagy egyéb előny felajánlása annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljön akár foglalkoztatás, akár üzletszerzés szempontjából.
 • Korrupciónak minősül a zsarolás, az előnyben részesítés, a nepotizmus, a csalás, az összeférhetetlenség és jogsértés.
 • A hatalommal való visszaélés, a gondatlanságból elkövetett és a rossz gazdálkodásból származó visszaélések is korrupciónak tekinthetők.
Piaci verseny

Piaci verseny

Az üzleti etika és felelősség áll a középpontban

Az üzleti etika és felelősség áll a középpontban

Arra törekszünk, hogy piaci részesedésünk növekedjen és ügyfeleink bizalmát elnyerjük, de ezt sosem felelőtlenül tesszük, vagy hogy megsértsük az üzleti etikát. Minden olyan piacon, ahol tevékenységet folytatunk a Dun & Bradstreet megfelel a trösztellenes szabályoknak és a hatályos versenyjognak.

 • A Dun & Bradstreet nem köt versenyt korlátozó szerződéseket.
 • Egyenlő bánásmódot alkalmazunk ügyfeleink, beszállítóink és partnereink esetében.
 • Együttműködünk a versenyjog érvényesülését biztosító hatósággal.
 • Gondoskodunk arról, hogy kollégáink ismerjék a versenyjogot és a kapcsolódó szabályozást

Munkatársaink a cég érdekében végzik munkájukat és tartózkodnak minden olyan cselekedettől, mely a Dun & Bradstreet hátrányára más érdekelteket, szervezeteket, cégeket vagy magánszemélyeket kedvező helyzetbe hoz.

 • Munkatársainknak meg kell szüntetniük minden olyan tevékenységet, melyek sértik a vállalat érdekeit vagy hátrányosan befolyásolják megítélését.
 • A Dun & Bradstreet nem rendelkezik politikai kapcsolatokkal, a vállalat pénzeszközeit nem használja politikai kampányok támogatására vagy más politikai célokra.

 

Könyvelés és pénzügyi beszámolás

Könyvelés és pénzügyi beszámolás

Az alkalmazandó törvényeknek és szabályoknak megfelelünk

A Dun & Bradstreet megfelel az általánosan elfogadott számviteli elveknek (GAAP). Célunk, hogy folyamatosan átlátható és pontos információkat nyújtsunk a megfelelő időben. Könyvelésünk megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályoknak, a pénzügyi információkat a hatályos jogszabályoknak és egyéb irányelveknek megfelelően közöljük.

A Dun & Bradstreet alkalmazottai nem terjeszthetik és nem élhetnek vissza bizalmas információkkal, úgy mint a Dun & Bradstreet üzleti tevékenységére vonatkozó nem nyilvános információkkal, a stratégiákkal, üzleti tervekkel vagy üzleti folyamatokkal kapcsolatban. Adott esetben a Dun & Bradstreet előírja a Dun & Bradstreet nevében eljáró alkalmazottak és más személyek számára, hogy aláírják a titoktartási megállapodást, melynek érvényessége a munkaviszony vagy megbízás időtartamát is meghaladhatja.

Az emberek és emberi jogok tiszteletben tartása

Az emberek és emberi jogok tiszteletben tartása

Felelősek vagyunk munkatársainkért

 • A Dun & Bradstreet támogatja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és felelősséget vállal a munkatársakért és közösségekért.
 • Munkatársainknak biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk, amit igyekszünk folyamatosan továbbfejleszteni.
 • A Dun & Bradstreet célja olyan képzett és motivált alkalmazottak bevonzása, fejlesztése és megtartása, akik azonosulnak értékeinkkel, különösen a szakmai munkahelyi környezetre vonatkozóan.
 • Soha nem alkalmazunk 15 évnél fiatalabb munkavállalót és ahol magasabb korhatárt alkalmaznak, ott azt követjük.
 • Mindenkinek ugyanazokat a lehetőségeket biztosítjuk függetlenül a bőre színétől, a nemétől, nemzetiségétől, vallásától, etnikai vagy egyéb más hátterétől.
 • A Dun & Bradstreet összes leányvállalatánál az egyesülési szabadság érvényesül.
 • A Dun & Bradstreet anyagi és immateriális javai nem használhatóak személyes haszonszerzésre vagy harmadik fél támogatására.