Megállíthatatlanul csökken a magyar cégek száma

04 febr. 2015

Néhány évvel ezelőtt még a rendületlenül gyarapodó cégszám volt jellemző a magyar gazdaságra. Ez a trend azonban 2014-ben megfordult és a vállalkozások száma csökkenésnek indult.

A működő társas vállalkozások száma 2014. január 1-je és 2015. január 1-je között több mint 2,5 %-kal csökkent, áll a Bisnode nemzetközi cégminősítő elemzésében. A cégszám-csökkenés önmagában nem negatív folyamat, amennyiben hosszú távon egy kisebb, de stabilabb cégvilág létrejöttéhez járul hozzá.

Az elmúlt három évben drasztikusan csökkent az új vállalkozások száma, sőt 2014 ismét negatív csúcsot hozott az újonnan alapított cégek tekintetében. Amíg 2011-ben közel 50 ezer cég alakult, addig 2012-ben már 40 ezernél is kevesebb, 2013-ban pedig számuk a 34 ezret sem érte el. 2014-ben ez a szám tovább csökkent, 30 ezer sem volt a frissen alapított vállalkozások száma.

Ez azt jelenti, hogy 2011-ről 2014-re 40 %-os volt a csökkenés mértéke. Amíg korábban naponta 140 új vállalkozást is alapítottak, ma a napi cégalapítások száma 80 körül mozog.

Részben a törvényi szabályozás változásai – a kft. alapításához szükséges tőke 500 ezer forintról 3 millió forintra történő felemelése –, részben pedig az emberek vállalkozó kedvének csökkenése okozta a drasztikus változást. Míg a 2009-ben kirobbant gazdasági válság után még két éven keresztül évi 6, illetve 3 %-kal növekedett a cégalapítások száma, addig 2012-től a cégalapítási kedv alábbhagyott, már nem az új vállalkozások alapításában keresték a cégtulajdonosok a boldogulásuk útját.

Új cégek számának alakulása 2008 - 2014 között

 

Az új cégek számának csökkenését, késve ugyan, de követte a működő vállalkozások számának fogyása. Míg 2008 és 2013 között a Magyarországon működő társas vállalkozások száma évről évre, csökkenő mértékben ugyan, de növekedett, addig 2014-re megfordult ez a trend. 2014 volt az első olyan év, amikor év elején már kevesebb működő vállalkozást regisztráltak, mint az előző év kezdetén: 2014. január 1-jén 0,7 %-kal kevesebb vállalkozás működött hazánkban, mint 2013 első napján. 2015-re ez az érték tovább csökkent, az egy évvel korábbihoz képest 2,55 %-kal lett kevesebb a működő cégek száma hazánkban, derül ki a Bisnode adataiból.

Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt az 5-6 százalékos cégszám-növekedés sem volt ritka éves szinten. Ennek következtében ma Magyarországon 544 ezer működő vállalkozással kell számolni, ami még mindig 11 %-kal több mint a 2008 elején jellemző érték. A cégszám-csökkenést önmagában nem lehet negatív trendként értékelni, amennyiben hosszú távon egy stabilabb, de kisebb cégvilág létrejöttéhez járul hozzá, tette hozzá Keleti József a Bisnode Country Managere.

Működő társas vállalkozások számának alakulása 2008 - 2015 között

 

Az egyértelműen csökkenő cégszám mellett maradt még néhány iparág, ahol a trendek ellenére nőni tudott a vállalkozások száma. Ezen iparágak a mezőgazdaság, a gépjavítás, a gépjármű-kereskedelem, a közigazgatás és a vegyipar; azonban a cégszám-növekedés ezekben a szektorokban sem haladta meg a 2 %-ot. Arányaiban leginkább a pénzügyi szektorban, a kommunális tevékenységet végző vállalkozások körében, a papíriparban és a textiliparban csökkent legnagyobb mértékben a cégek száma, mely csökkenés 2014. január 1-ről 2015. január 1-re a 4,5 %-ot is meghaladta.

A felszámolásokkal és a csődeljárásokkal leginkább sújtott két iparágban – a vendéglátás és az építőipar terén – is magas, de nem a legmagasabb cégszám-csökkenés tapasztalható. A vendéglátásban 3,7 %-kal csökkent a vállalkozások száma (jelenleg megközelítőleg 25 700 ilyen cég tevékenykedik), az építőiparban pedig 3,9 %-os csökkenés következett be (jelenleg 48 300 társas vállalkozás működik a szektorban).

Megyei bontásban már kivétel nélkül az összes közigazgatási egységben csökkent a vállalkozások száma. Egy év alatt a legnagyobb mértékű csökkenés Nógrád és Zala megyében történt, ahol 5 %-nál nagyobb mértékű a cégszám-csökkenés. Budapest az egyetlen terület, ahol 2 % alatt tudott maradni a vállalkozások számának csökkenése az elmúlt egy évben.

Országos átlag alatti értékekkel csak a következő területeken számolhatunk: Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Hajdú-Bihar megye, Pest megye és Budapest.

Működő társas vállalkozások száma és számának változás megyénként 2014. jan. 1. és 2015. jan. 1. között

 

Jó látszik, hogy a cégek számának csökkenése tartósnak mondható, és feltehetően 2015-ben is hasonló trendek várhatóak. A törvényi intézkedések, a szabályozás változása jelentős hatással van a magyar vállalkozások számára, azaz ha szigorítják vagy enyhítik a cégalapításhoz szükséges feltételeket, az kihat a cégek számára is.

Az azonban jól látszik, hogy míg a válság elején sokan menekültek saját cég létrehozásába, addig ma már nem ez lett a boldogulás útja. A csökkenő társas vállalkozások száma nem mondható negatív trendnek, amennyiben az egy kisebb, de stabilabb cégvilághoz vezet.

A magyar cégek egyre kockázattudatosabbnak mondhatók, jobban megnézik, mint korábban, hogy kikkel üzletelnek, ezért maga a piac is kikényszeríti, hogy az életképtelen, rosszul gazdálkodó, netalántán csaló cégek bezárjanak, ami a csökkenő cégszám mellett a gazdaság tisztulását is eredményezi.

Értesüljön a legfrissebb gazdasági és üzleti hírekről