Növekvő árbevételek az utakon

06 márc. 2015

Épphogy csak lezárult a beszámoló leadási határidő, de az már biztosan látszik, hogy növekedett a főtevékenységként út- és autópálya-építéssel foglalkozó cégek árbevétele 2014-ben.

Ugyan még csak most járt le a vállalkozások számára a 2014-es pénzügyi beszámolók leadásának határideje, a Bisnode Magyarország máris gyorselemzésben vizsgálta az Út- és autópálya építéssel foglalkozó vállalkozások bevételeinek és kockázatosságának alakulását.

Bár az Út- és autópálya építéssel, mint főtevékenységgel foglalkozó vállalkozások 2014-es beszámolóinak feldolgozottsága még alig 12%-os, az már most szembetűnő, hogy az iparág cégeinek összárbevétele jelentősen meg fogja haladni a 2013-as szintet. Ebben a stádiumban még nem lehet pontos becsléseket adni, ám ha feltételezzük, hogy az iparág legnagyobb vállalkozásai – 2012-höz és 2013-hoz hasonlóan – továbbra is az iparági összbevétel 55-60%-át teszik ki, akkor a 2014-re várható összárbevétel akár 40%-kal is meghaladhatja 2013-ast.

Ennek a feltűnően magas árbevétel-növekedésnek a hátterében a rendszeres út- és autópálya-építési projekteknek és -fejlesztéseknek köszönhetően megélénkülő piac, illetve a korábbi évek során igényelhető EU-s támogatások pozitív hatásai állnak. Ha csak a 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozás bevételeinek alakulását nézzük, már ott is hatalmas növekedések tapasztalhatóak, ezáltal nagyrészt nekik köszönhető, hogy már 12% alatti beszámoló feldolgozottság mellett is egyértelműen látszik, hogy az iparág egészének árbevétele biztosan meghaladja 2013-as szintet. A kormány tervei szerint várhatóan az idei évben is folytatódik az útépítési hullám; az új út- és autópálya-szakaszok építése, illetve a meglévő szakaszok bővítése pedig kedvezően hat majd az iparági bevételek növekedésére is.

A listát vizsgálva furcsának tűnhet, hogy a Közgép Zrt. miért nem szerepel a legnagyobbak között. Ennek oka, hogy a Közgép Zrt. a fémszerkezet-gyártást jelöli meg főtevékenységeként, és emellett a főtevékenység mellett foglalkozik út-és autópálya-építésekkel is. Bár az eltérő főtevékenysége miatt a listába nem került be, attól még náluk is jelentős – csaknem 90%-os – bevétel-növekedésről beszélhetünk 2014-ben. Üzemi eredményük pedig még ennél is nagyobb mértékben, közel 270%-kal növekedett.

A TOP 10 cég (2013-as árbevétel alapján) árbevételének alakulása 2012-2014 között

Az út- és autópálya-építéssel főtevékenységként foglalkozó cégek körében

Az euróban leadott eredménykimutatások forintra váltásakor a záró dátumkor érvényes MNB euró árfolyamot alkalmaztuk

*Ezzel a főtevékenységgel működő vállalkozások 2014-es beszámolóinak 11,8%-os feldolgozottsága mellett

Az iparág eredményességét vizsgálva elmondhatjuk, hogy már 2013-ban is komoly javulás volt megfigyelhető az iparág cégeinek üzemi szintű eredményességében. Míg 2012-ben a TOP 10 cégen kívül az iparág többi cége túlnyomórészt veszteségesen zárta az évet, addig a 2013-as évet vizsgálva már átlagosan pozitív üzemi eredményt értek el.

Az iparág egészét tekintve ugyancsak pozitív átlagos üzleti eredményt várunk a 2014-es esztendőre is. Ezt a várakozásunkat nagymértékben elősegíti, hogy a 10 legnagyobb árbevételű cég mindegyike növelni tudta üzemi eredményét a 2013-ashoz képest, továbbá, hogy ők 10-en is átlagosan 25%-os üzemi eredmény növekedést tudtak produkálni 2013-hoz mérten.

*Az iparági átlagos Bisnode rating értékének megállapításakor minden gazdasági vállalkozást azonos súllyal veszünk figyelembe

Kockázatossági szempontból vizsgálva az iparágat, a kockázatosság enyhe növekedése tapasztalható, ami a 2014-es beszámolók jelenleg még alacsony százalékos feldolgozottságán túl a főleg kisebb cégekre jellemző túlzott eladósodottságnak és tőkehiánynak tudható be. Ugyanakkor a TOP 10 vállalkozást kiemelve elmondhatjuk, hogy 1-2 kivételtől eltekintve fizetésképtelenné válási kockázatuk alacsony, a TOP 10 átlagos Bisnode ratingje pedig 76,5-et mutat.